instant fap

Faid Hećo novi ministar za boračka pitanja u Vladi KS-a

Faid Hećo novi ministar za boračka pitanja u Vladi KS-a

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo imenovali su danas mr. Faida Heću na mjesto ministra za boračka pitanja u Vladi KS-a, nakon što su na lični zahtjev razriješili dosadašnjeg ministra Asima Džambasovića.
Ova odluka je donesena na hitnoj sjednici Skupštine KS održanoj nakon okončanja 25. redovne sjednice.

Novoimenovani ministar za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo Faid Hećo kazao je danas novinarima de će u skladu sa zakonskim propisima nastojati ispuniti zahtjeve boračke populacije u ovom kantonu.

– Ministarstvo za boračka pitanja nastojat će da shodno budžetu koji je planiran za ovu populaciju rješavati prioritetne zahtjeve i probleme boračke populacije – istaknuo je ministar.

Ipak, naglasio je da će više informacija o svemu imati nakon što i zvanično stupi na ovu dužnost i ustanovi cjelokupno stanje među boračkom populacijom.

Kazao je da poznaje neke stvari kada je u pitanju ova oblast no nije htio davati paušalne ocjene ili bombastične najave te dodao da će za nekoliko dana imati više detaljnijih podataka i jasniji plan.

Ministar Hećo imenovan je na ovu dužnost nakon što je dosadašnji ministar za boračka pitanja Asim Džambasović podnio neopozivu ostavku iz ličnih razloga.

Faid Hećo je rođen 30. oktobra 1959. godine u Rogatici, oženjen i otac troje djece. Osnovnu školu je završio u Sarajevu, a srednju Vojnu školu i Vojnu akademiju u Beogradu. Nakon napuštanja aktivne vojne službe u septembru 1991. godine bio je uposlenik Gradskog sekretarijata za narodnu odbarnu u Skupštini grada Sarajeva. Aktivno je učestvovao u pripremi otpora kao član Patriotske lige BiH. Cijelo vrijeme agresije na BiH obavljao je niz odgovornih i rukovodnih dužnosti u Armiji RBiH i Ministarstvu odbrane RBiH. U profesionalnoj vojnoj službi u Vojsci FBiH i Oružanim snagama BiH bio je od jula 1997. godine do marta 2007. godine, kada se u činu brigadira prijevremeno penzionisao. U maju 2001. godine stekao je zvanje magistra političkih nauka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a na istom fakultetu u završnoj je fazi sa izradom doktorske disertacije. Radio je kao spoljni saradnik Instituta za istraživanje ratnih zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa kojim je 2005. godine objavio knjigu „Uloga Jugoslovenske narodne armije u agresiji na Bosnu i Hercegovinu”. Aktivno čita, piše i govori engleski jezik.

KOMENTARI