instant fap

Federacija BiH: 50 miliona eura za poboljšanje sigurnosti prometa na cestama

Federacija BiH: 50 miliona eura za poboljšanje sigurnosti prometa na cestama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas na sjednici Prijedlog ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) – Modernizacija cesta Federacije Bosne i Hercegovine,  vrijedan 50 miliona eura, s Osnovama za njegovo zaključivanje.

Projekt podrazumijeva izgradnju novih dionica cesta i traka za sporu vožnju, obnovu asfaltnog sloja, eliminiranje crnih tačaka i saniranje tunela i mostova, s ciljem poboljšanja sigurnosti prometa na 35 dionica na cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine u ukupnoj dužini od 290 kilometara.

Ukupni projektni troškovi su procijenjeni na 150 miliona eura, a finansirala bi se sredstvima međunarodnih finansijskih institucija od čega bi se 50 miliona eura finansiralo iz ovog kredita EIB-a.

Kredit alociran na Federaciju BiH će se otplaćivati 20 godina, uključujući pet godina grejs perioda.

Prijedlog ugovora s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora, saopćeno je iz Službe za informiranje VMBiH.

KOMENTARI