instant fap

Gdje su nestale nevladine organizacije

Iz dana u dan, nikada nije bilo gore u državi, a NVO šuti. Umjesto da jačaju moć građana, one postaju produžena ruka određenim političkim liderima. Do prije godinu dana, od izbora 2010. godine, pojedine NVO su bile poprilično glasne, a nakon izbora zatišje. Zašto? U vremenu kada korupcija i kriminal cvjetaju, ekonomske prilike padaju od NVO ni riječi.

Koja je svrha postojanja nevladinog sektora? Sve manje vjerujemo unjihovo djelovanje, a sve više u afirmacija prema političkim opcijama. Mnogo je nevladinih organizacija, barata se sa cifrom oko 10. 000 registrovanih NVO. Sad se pitamo, kakva je njihova odgovornost i kakvi se efekti postižu njihovom pristrasnošću prema političkim opcijama. Zapravo, odgovornosti nema a novac iz budžetske kase se prazni. Jako zanimljivo je to da mnogi NVO subjekti koji su inicirali proteste, pištaljke idemostracije na ulicama sada rade u svrhu političkih lidera. Nakon ubistva Denisa Mrnjavca, a kada je gradonačelnica grada Sarajeva bila Semiha Borovac, kamenovana je zgrada Kantonalne vlade. Pokret Dosta bio je organizator na čelu sa Demirom Mahmutćehajićem. Sve se to uradilo da bi se digla hajka protiv tadašnje gradonačelnice Semihe Borovac, koja je za svoje vrijeme inicirala popravak zgrade Vijećnice, podizanja spomenika, te postigla mnoge rezultate za vrijeme svoje kandidature. Da je ta činjenica tačna, potvrđuje nam i djelo da je nakon izbora organizator ovih, a i mnogih drugih demostracija, ispunivši volju svojih vođa iz SDP-a, protestima rekao DOSTA i politički se aktivirao.

 

Sad nek se narod zapita za šta se u ovoj državi uzima novac? Dok gospoda iz SDP-a planirano godinama izvodi omladinu na ulice grada šireći nezadovoljstvo, mi sve to plaćamo. Podsjetit ću vas da je svaki dan politička, ekonomska i svaka druga sitacija u državi ravna nuli, NVO nijemo sjede i pune svoje džepove. Gdje su sad NVO, zašto šute! Nakon što je vladajuća struktura zauzela parlamente, ministarstva, većinu svojih aktivista je politički pozicionirala. Nije se na tome ostalo. Anarhist Zlatko Lagumdžija ne samo da ne dopušta političko mišljenje

unutra stranke suprotno njegovom, već metodom prisile nastoji nametnuti sistem partije. Tako, već dugi niz godina, rukovodstvo ove stranke formira pojedine interesno-organizovane grupe sa ciljem širenja „pravne anarhije“ u državi, a jedna od takvih je Forum mladih SDP-a. Takav forum oblikuje svoje ideale u skladu sa idejama rukovodstva SDP-a, sve dok ne shvate da se kadrovi grade strogo po pravilu podobnosti, a nikako piskaranjem po raznoraznim forumima. Ukoliko bi se neko javio iokarakterisao u negativnom smislu stranačku politiku, smjesta bi bio banovan, te okarakterisan kao buntovnik. Zapravo, forum je mala grupica poslušnika koja slijedi nepotizam, a kojoj se udovoljava vodeći ih na razne okrugle stolove, putovanja.. Pretežno se radi o istoj grupi ljudi, pa posjetimo se seminara Foruma SDP-a u hostelu Feri u kojem se malo pilo, a malo i pucalo. Sve se više sumnja da u ovoj partiji pod rukovodstvom Zlaje i njegovih mešetara od socijaldemokratije nije ostalo ni slovo „s“.

KOMENTARI