instant fap

Gdje su pare – Ružniću

Gdje su pare – Ružniću

U više navrata su poslanici Parlamenta F BiH tražili izvještaj o utrošku 4 miliona KM. US – kanton je ova sredstva namjenski dobio za podršku segmentu zdravstva i sigurnosti u ublažavanju posljedica migrantske krize.

Interesantna je i činjenica da je Vlada USK-a na čelu sa Ružnićem javno priznala gdje su ova sredstva utrošena, a da istovremeno izvještaj o utrošku izbjegava dostaviti Vladi i Parlamentu F BiH.

Vlada Mustafe Ružnića je javnosti uskratila i izvještaj o utrošku 24 miliona za sanaciju šteta izazvanih pandemijom. Većina kantona je ova sredstva iskoristila za podršku privredi. I Vlada USK-a je raspisivala u nekoliko navrata javni poziv za podršku privrednim subjektima koji su pretrpjeli štetu u poslovanju izazvanu covidom.

Do danas ovi javni pozivi nisu realizirani, a kako su sredstva za ovu namjenu potrošena saznat će se tek smjenom Ružnićeve Vlade ili pokretanjem istražnih predmeta o nenamjenskom utrošku sredstava sa viših nivoa.

Upravo zbog netransparentnog rada i nenamjenske potrošnje, Vlada Mustafe Ružnića je ostala i bez parlamentarne većine.

Agonija bezakonja koju su izazvali kadrovi A SDA preobučeni u proevropski NES bi veoma brzo mogla završiti smjenom ili novim optužnicama za korupciju i zloupotrebe.

Po broju podignutih optužnica ova je Ružnićeva Vlada u istoriji kantona daleko ispred svih drugih zajedno… 

KOMENTARI