instant fap

General Jovan Divjak: Svome sinu kao testament

General Jovan Divjak: Svome sinu kao testament

Jučer se navršilo 29 godina od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sudbina je htjela da dva dana ranije Sarajevo uz počasne isprati svoga generala Jovana Divjaka, heroja odbrane Bosne i Hercegovine od agresora.

Dok se cijeli svijet sa divljenjem i poštovanjem govori i piše o prvom zamjeniku komandanta Armije Republike BiH, čovjek koji je, zajedno sa Seferom Halilovićem, Stjepanom Šiberom, činio okosnicu multietničke, legitimne oružane sile, te, zajedno sa državnim vodstvom, postavio temelje odbrane domovine, mi se prisjećamo testamenta sinu kojeg je čika Jovo objavio u knjizi “Očekujući istinu i pravdu – Bečki dnevnik”(“Oslobođenje, 2012.).

oruke koje je Divjak uputio sinu, mnogo govore o njemu, njegovoj ličnosti i životu kakav je živio:

Ako možeš da vidiš uništeno djelo svoga života i bez riječi da ga ponovo gradiš;
Ako bez uzdaha i bez protesta podneseš gubitak onog što si dugo čekao;
Ako možeš da budeš zaljubljen, ali ne i lud od ljubavi;
Ako možeš da budeš jak, a da ipak ostaneš nježan;
Da ne mrziš one koji tebe mrze, a da se ipak braniš i da se boriš;
Ako možeš da slušaš kako tvoje riječi izvrću nevaljalci da razdraže glupake i da čuješ kako luda usta o tebi lažu, a da sam ne kažeš nijednu laž;
Ako možeš da sačuvaš dostojanstvo u slavi;
Ako možeš da budeš jednostavan, iako si savjetodavac vladara: 
Ako možeš da voliš svoje prijatelje kao braću, a da ti nijedan ne bude sve;
Ako znaš da razmišljaš, da posmatraš i upoznaješ, a da ti nikada ne postaneš skeptik ili rušilac;
Ako znaš da sanjariš, a da ti san ne bude gospodar;
Da misliš, a da ne budeš samo maštalo;
Ako možeš da budeš čvrst, ali ikada divlji;
Ako možeš da si hrabar, a nikada neobazriv;
Ako možeš da budeš dobar, ako možeš da budeš pametan, a da nisi čistunac ni sitničar;
Ako možeš da zadobiješ pobjedu poslije poraza i da te dvije varke podjednako primaš;
Ako možeš da sačuvaš hrabrost i glavu kada je svi ostali gube.
Tada će kraljevi, sreća i pobjeda, 
Biti zauvijek tvoji poslušni robovi,
aono što više vrijed nego svi kraljevi i sve slave –
BIT ĆEŠ ČOVJEK, SINE MOJ!

Neka je vječna slava i hvala generalu Jovanu Divjaku, heroju Armije RBiH.

KOMENTARI