instant fap

Glavni imam primio priznanje za najuspješniji medžlis

Glavni imam primio priznanje za najuspješniji medžlis

Ured za zekat, u saradnji sa Upravom za vjerske poslove i Kancelarijom reisu-l-uleme, danas je u Gazi Husrev-begovoj bibilioteci u Sarajevu organizovao prijem za imame koji su ostvarili najbolje rezultate u aktivnostima prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u 2019. godini.

Ovom prilikom posebno je istaknut doprinos vjernika i džematlija u izvršavanju ove materijalne obaveze, te ukazana potreba provođenja stalnih aktivnosti na podršci akciji prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra.

Priznanje za najuspješnijeg glavnog imama za najveći porast prikupljenog zekata i sadekatu-l-fitra u odnosu na prethodnu godinu, u Sarajevu je danas primio i glavni imam našeg medžlisa, Mirza ef. Žerić.

– Priznanje je ovo, prije svega za sve naše čestite džematlije – vjernike i vjernice koji imaju povjerenje u svoju Islamsku zajednicu i koji su svjesni važnosti propisnog izvršenja ovih materijalnih ibadeta.
Nama je samo uručeno priznanje i zahvala kao predstavnicima zajednice naših vjernika, zato se ovom prilikom iskreno zahvaljujem svim našim vjernim džematlijama, kazao je u svojoj izjavi gl. imam Mirza ef. Žerić.

Gl. imam je još naglasio da porast u prikupljenom zekatu i sadekatul-fitr, u odnosu na raniji period iznosi blizu 30%, dok je također zabilježen porast i u ostalim materijalnim prihodima vjernika putem Medžlisa, kao što su kurbani gdje je zabilježen nesvakidašnji porast blizu 60% u odnosu na najuspješniju godinu u ranijem periodu.

Pored Gl. imama, priznanje za najuspješnijeg imama čiji je džemat u protekloj godini prikupio najveći iznos zekata i s. fitra u odnosu na broj domaćinstava u džematu, primio je danas i Ernas ef. Pašalić, imam džemata Vrše.

– Ovo je jedna redovna aktivnost koju provodi Ured za zekat u saradnji sa kancelarijom Reisu-l-uleme sa ciljem da nagradi i skrene pažnju na ulogu imama u ovom procesu koji su nezamjenjiva karika u realizaciji ove, za Islamsku zajednicu značajne aktivnosti.
Imami svojim radom, svojim zalaganjem i prije svega motivacijom koju rađaju kod onih koji trebaju da daju zekat imaju nezamjenjivu ulogu i naša je želja da taj njihov nesebični trud prepoznamo i da ga djelimično nagradimo, poručio je Rukovodilac Ureda za zekat.

Priznanja i nagrade najuspješnjijim aktivistima uručio je zamjenik reisu-l-uleme, dr. Enes ef. Ljevaković zajedno sa direktorom Uprave za vjerske poslove, Ismail ef. Smajlovićem.

KOMENTARI