instant fap

Građani prijavljuju dilere, zloupotrebu položaja i druga krivična djela

Građani prijavljuju dilere, zloupotrebu položaja i druga krivična djela

U navedenom periodu od građana je zaprimljeno 80 korisnih informacija o počinjenim ili planiranim krivičnim djelima i njihovim počiniocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko izvještaja.

sipa krimolovci_ff

Najveći broj informacija odnosio se na krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama (17), zloupotreba položaja ili ovlaštenja (16), te ostala krivična djela (17).

Od ukupnog broja zaprimljenih informacija, 80 je zajedno sa izvještajima proslijeđeno na dalje postupanje nadležnim policijskim organima u Bosni i Hercegovini, a po šest je postupala i SIPA.

U izvještajnom periodu pristiglo je 60 povratnih informacija od nadležnih policijskih organa, koje su u vezi sa ranije dostavljenim informacijama zaprimljenim putem „Krimolovaca“.

– Na osnovu toga utvrđeno je da je postupanje po navedenim informacijama rezultiralo podnošenjem nadležnim tužilaštvima dva izvještaja o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima, a tri izvještaja dostavljena su na ocjenu – navodi se u saopćenju.

Pored navedenog, policijski službenici SIPA-e dali su 130 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ – 080 020 505.

KOMENTARI