instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Grijete se na plin? Ovo su savjeti na šta trebate obratiti pažnju

Grijete se na plin? Ovo su savjeti na šta trebate obratiti pažnju

Distributer gasa za Kanton Sarajevo- Sarajevogas u saopćenju podsjeća da je prirodni gas siguran, kao i svi drugi energenti, ukoliko se ispravno koristi.

Saopćenje prenosimo u cjelosti.

“U skladu sa zakonskom i tehničkom regulativom, rukovanje i održavanje unutrašnje gasne instalacije (cjevovod, gasni aparati, sistem za dovod zraka za sagorijevanje, odvod produkata sagorijevanja) obaveza je korisnika gasa koji mora najmanje jednom godišnje izvršiti vizuelnu kontrolu sistema vodova. Također, provjeru upotrebljivosti, odnosno zaptivenosti svakih 12 godina vrši ugovorni izvođač.

Svim kupcima, prije početka sezone grijanja dostavlja se brošura ‘Upute korisnicima prirodnog gasa’ koja sadrži sve potrebne smjernice o održavanju unutrašnjih gasnih instalacija. Na web stranici se takođe nalaze detaljne upute o sigurnom korištenju prirodnog gasa, a usmene informacije se mogu dobiti u centrima za kupce. Također, svim kupcima 24 sata dostupna je i dežurna služba koja na svaki poziv dolazi na adresu u najkraćem vremenskom roku.

Prirodni gas je bez boje i mirisa, a kako bi se osjetio u prostoru dodaje mu se odorans (sredstvo sa karakterističnim neprijatnim mirisom). Za potpuno sagorijevanje prirodnog gasa u gasnim aparatima neophodno je osigurati dovoljnu količinu zraka, odnosno kiseonika iz zraka. Kada je osigurana dovoljna količina zraka u produktima sagorijevanja, nastaju ugljen -dioksid i vodena para.

Međutim, ako je iz nekog razloga dotok zraka smanjen, umjesto ugljen- dioksida nastaje ugljen- monoksid, odnosno dolazi do nepotpunog sagorijevanja. Ovo je od posebnog značaja za gasne aparate koji zrak za sagorijevanje uzimaju iz prostorije u koju su smješteni, a produkti sagorijevanja se kroz dimnjak odvode u slobodnu atmosferu.

Osnovni razlozi za pojavu ugljen-monoksida u prostoriji su:

poremećaj u sistemu dovoda zraka za sagorijevanje
neispravan dimnjak
neispravan gasni aparat.

Gasni aparati moraju biti zaštićeni od mehaničkih oštećenja i prljanja.

Trajno se mora osigurati dovod zraka za sagorijevanje i odvod produkata sagorjevanja. Korisnik gasa mora biti upoznat sa upustvom za rukovanje izdatim od strane proizvođača gasnog aparata.

Pored redovne provjere i ispitivanja tokom rada gasnih aparata, korisnik gasa treba da vodi računa o mogućim naznakama odstupanja od besprijekornog funkcionisanja ili drugih smetnji. To su na primjer:

tragovi čađi, onečišćenja, promjene boje sa unutrašnje ili vanjske

strane ili u neposrednoj blizini gasnog aparata
promjena izgleda plamena (plamen nije plav i uspravan, već žut i “lelujav”) ili stabilnosti plamena pri niskom opterećenju

narušena stabilnost položaja ili učvršćenja na zidu

nedostajući, oštećeni ili neodgovarajući uređaji za rukovanje (na primjer tasteri na štednjaku)

promjene u radu prilikom uključivanja i isključivanja povezano sa

neuobičajnim zvukovima (“teško” paljenje, “lagano” praskanje-pufovanje)

nastajanje neuobičajnog mirisa pri radu gasnih aparata (produkti sagorijevanja)
miris gasa

Kako zrak za sagorijevanje gasni aparat uzima iz prostorije, kod bilo kakvog poremećaja u sistemu dovoda zraka (rada kuhinjske nape, ventilatora, ugradnja PVC stolarije i sl.) može doći do povrata produkata sagorijevanja i trovanja ugljen-monoksidom (CO). 

Zbog prethodno navedenog, veoma je važno da se vrši redovna kontrola sistema za odvod produkata sagorijevanja kao i dovoda i odvoda zraka koji su propisani za rad gasnog aparata. Provjeru vrši preduzeće za kontrolu sistema za odvod produkata sagorijevanja i sistema za opskrbu zrakom za sagorijevanje (dimnjačarska preduzeća, ovlašteni serviseri gasnih aparata).

Kako je dovod zraka jedan od temeljnih uslova za dobar rad gasnog aparata, neovisno od prethodno navedenog, korisnik gasa mora voditi računa o tome da su uređaji i građevinski dijelovi koji služe za dovod zraka za sagorijevanje, odnosno razrjeđivanje produkata sagorijevanja, trajno funkcionalni.

To se odnosi prije svega na:

prozore i spoljna vrata bez posebnih zaptivača

unutrašnja vrata bez obodnih zaptivača

veličinu i namjenu prostorije

otvore između prostorija na unutrašnjim vratima ili unutrašnji zidovima

skraćena unutrašnja vrata

otvore direktno prema slobodnoj atmosferi

propusne elemente za spoljni zrak

otvore u ormarima u koje su postavljeni gasni aparati

Svaka promjena (na primjer naknadna ugradnja zaptivača na prozorima i vratima, ugradnja odisnih uređaja kao što je kuhinjska napa ili sušilica veša, izmjena prozora) se smije izvesti samo uz saglasnost preduzeća za kontrolu sistema za odvod produkata sagorijevanja (dimnjačarska preduzeća, ovlašteni serviseri gasnih trošila) ili ugovornog izvođača.

Neovisno od aktivnosti čišćenja i provjere koju vrši preduzeće za kontrolu sistema za odvod produkata sagorijavanja, korisnik gasa mora voditi računa o sljedećem:

eventualni izlazak produkata sagorijevanja iz gasnih aparata koji se može prepoznati po neuobičajnom mirisu, zaprljanju i vlazi ptičija gnijezda u/na ušću dimjaka, pokazatelj može da bude neuobičajna aktivnost ptica na tom području prepoznatljiva oštećenja pri vrhu dimjaka ( na primjer iskrivljen ili slomljen nastavak dimnjaka, spoljna vlaga na tavanu)

Cijevi za odvod produkata sagorijevanja smiju montirati i demontirati samo zanatska preduzeća/radionice stručno osposobljena za ove poslove.

Također, prije početka građevinskih radova koji mogu uticati na unutrašnju gasnu instalaciju i njen siguran pogon potrebno je da ugovorni izvođač, operater mreže ili preduzeće za kontrolu sistema za odvod produkata sagorijevanja u okviru svoje nadležnosti utvrdi da planirani radovi nemaju nikakvog štetnog uticaja na gasne instalacije.

Važno je naglasiti i da je kuhinjska napa jedan od uzroka povrata produkata sagorijevanja i trovanja ugljen- monoksidom.

Napa ne smije biti montirana u stanu u kojemu je ugrađen atmosferski bojler (gasni aparat sa otvorenom komorom za sagorijevanje priključen na dimnjak) bez prethodne saglasnosti, kontrole i provjere od strane ugovornog izvođača i preduzeća za kontrolu sistema za odvod produkata sagorijevanja, te potvrde da je nakon njene ugradnje i dalje osiguran dovod zraka za sagorijevanje, odnosno odvod produkata sagorijevanja.

Djelovanje kuhinjske nape utiče na stvaranje potpritiska u stanu, odnosno povrat produkata sagorijevanja iz gasnog aparata i dimnjaka.

Ako korisnik ima napu, ovlašteni serviseri gasnih aparata moraju ugraditi posebne uređaje koji omogućavaju naizmjeničan rad kuhinjske nape i gasnog aparata, odnosno onemogućavaju istovremeni rad.

Također, ventilator u kupaonici mora biti uklonjen/isključen jer se radom ventilatora vrlo brzo stvara potpritisak u prostoriji.
U vratima prostorije u kojoj je ugrađen gasni aparat priključen na dimnjak (većinom su to kupaonice) moraju biti ugrađeni ventilacijski otvori da bi se osigurala dovoljna količina zraka potrebnog za sagorijevanje.

Ako je u stanu ugrađena PVC stolarija, na vanjskom zidu moraju biti ventilacijski otvori u gornjem i donjem dijelu zida.

Naime, kako PVC stolarija ima stopostotno dihtovanje, nakon kraćeg vremena se potroši zrak u stanu te dolazi do stvaranja potpritiska i mogućeg povrata produkata sagorijevanja.

Gas se pušta u tehnički ispravne gasne instalacije i takve i moraju ostati. 

Zbog toga, još jednom podsjećamo sve korisnike prirodnog gasa na području Kantona Sarajevo da pažljivo pročitaju upute distributera i da po njima postupaju.

Važno je naglasiti i da nova gasna oprema ima ugrađena sigurnosna upozorenja, tako da je mogućnost neželjenih situacija, svedena na minimum ako se korisnik pridržava i primjenjuje upustvo za rukovanje izdato od strane proizvođača gasnog aparata”, navodi se u saopćenju.

KOMENTARI