instant fap
Naslovnicainmedia danas

Građani, tražite račun!

Građani, tražite račun!

Veća fiskalizacija znači veće prilive u budžet, a veći prilivi u budžet znače i bolje zdravstvo i školstvo, više sredstava za vraćanje nazad u privredu.

 Pojedini privredni subjekti prikazuju samo 30 posto od ukupno ostvarenog prihoda. Tako neki objekti koji zarađuju i po 10.000 maraka dnevno prikažu da su ostvarili profit od oko 1.000 maraka. 

Na pitanje znaju li građani Bosne i Hercegovine šta znači kada traže fiskalni račun za kupljenu robu ili uslugu, odgovor će nam najbolje dati anketa koju smo proveli sa građanima Sanskog Mosta, a u kojoj je većina njih odgovorila da ne znaju i da uglavnom ne traže niti uzimaju fiskalni račun.

Želimo da građani Sanskog Mosta budu svjesni da ukoliko ne traže i ne dobiju fiskalni račun stvaraju uslove za utaju poreza od strane onih koji izdaju račun. Ti koji ne izdaju račune tako kradu od građana i od grada. Oni obračunavaju stopu PDV od 17 posto, a ne uplaćuju ga i ne prijavljuju već uzimaju sebi.

Činjenica je da je najveći problem upravo to što nije razvijena svijest građana šta znači uzeti fiskalni račun.

Onaj dio koji se odnosi na porez, i onaj koji je iskazan na računu i onaj koji nije, znači veće prilive u budžet, a veći prilivi u budžet znače i bolje zdravstvo, bolje školstvo, više sredstava za vraćanje nazad u privredu, u realni sektor, rasterećenje privrede kroz smanjenje poreskih obaveza i onda privreda može bolje i više da radi. Ukoliko privreda bude bolje radila, onda će se otvoriti mogućnosti za dodatna zapošljavanja, a dodatnim zapošljavanjem će biti više priliva u budžet.

Dakle, sve je do kupaca i toga koliku svijest imaju da traže račune. Mnogi će reći kako će taj novac svakako potrošiti oni koji su na vlasti jer ne vjeruju da će on otići tamo gdje treba, stoga Duduković smatra da, osim što treba raditi na buđenju svijesti građana, i političari su ti koji moraju na neki način dokazati da će taj novac otići gdje treba, da će se puniti fondovi zdravstva, da će se ulagati u zdravstvo i školstvo i da će ići za rasterećenje privrede.

U periodu januar-juni 2017. Porezna uprava FBiH je pored redovnih kontrola, na području cijele Federacije izvršila 7 jednodnevnih akcija u kojim su izvršene 1.543 brze kontrole. U ovim aktivnostima, utvrđeno je da je 138 objekata radilo bez odobrenja za rad. Otkrivena su 492 radnika koji nisu bili prijavljeni i za koje poslodavac nije uopće uplaćivao doprinose.

Utvrđeno je da 161 objekt nema instaliran fiskalni uređaj i da 521 subjekt nije izdavao fiskalne račune. Zbog utvrđenih nepravilnosti, zapečaćena su 332 poslovna objekta i izdato 947 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 2.294.310 KM. 

KOMENTARI