instant fap

I u Šehovcima SNAGA NARODA

I u Šehovcima SNAGA NARODA

Prostorije mjesnog doma u Šehovcima bile su pretijesne da prime zainteresirane građane koji su došli da prisustvuju tribini Stranke demokratske akcije na kojoj su predstavljeni kandidati za predstojeće Opće izbore sa prostora općine Sanski Most.

Moderatorica tribine Zinajda Hadžić, u uvodnom dijelu je upoznala prisutne sa ciljevima vođenja kampanje te želje SDA da dopre do svakog građanina, te predstavila kandidate. Svi kandidati su pozdravljeni gromoglasnim aplauzom.

Mirnes Alagić i Senad Kljajić, kandidati za Skupštinu Unsko-sanskog kantona su u svojim obraćanjima istakli najvažnije ciljeve Izborne platforme Stranke demokratske akcije, a najvažniji je od njih kandidatski status u EU i pristupanje BiH NATO savezu. Upravo tada kao sastavni dio ovog saveza postajemo sigurna, politički stabilna i zemlja sa boljim ekonomskim potencijalom

Emira Talić kandidatkinja za Predstavnički dom parlamenta F BiH se  kao mještanka Šehovaca zahvalila svima na podršci, a posebno ženama iz Udruženja žena „Polet“ koje su došle da bi je podržale kao uspješnu predsjednicu i poduzetnicu.

Osim kandidata za sve nivoe vlasti tribini je prisustvovao i općinski načelnik Faris Hasanbegović, njegov savjetnik Ernad Seferović kao i veći broj vijećnika Stranke demokratske akcije koji su odgovarali na pitanja mještana.

Farko Trožić je istakao svoje nezadovoljstvo urađenim u Šehovcima uz opasku da se malo uradilo i da očekuje da će to biti ispravljeno…

Sead Talić je zatražio informaciju o tome u kojoj su fazi projekti vezani za Šehovce.

Osman Talić, mještanin Šehovaca je istakao da se u Šehovcima dugo priča šta je ko uradio i da bi bilo dobro da se to konačno obznani.

Bernisa Behremović je aktualizirala pitanja i status vezano za prava demobilisanih boraca i kome se obratiti za pomoć i podršku kad je nešto potrebno borcima ili njihovim porodicama.

Na pitanja građana odgovarao je načelnik općine Faris Hasanbegović, detaljno obrazloživši finansiranje projekata izgradnje doma, uređenja igrališta i asfaltiranja puta.

Emira Talić je potvrdila odgovor načelnika istakavši da općina Sanski Most provodi projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica“ koji podržava UNDP i u koji je uključena mjesna zajednica Šehovci. Navela je da su iz mjesne zajednice na pripremanju i realizaciji ovih projekata s njom radili Amela Talić i Enver Trožić.

Asfaltiranje puta treba da počne do kraja sedmice potvrdio je savjetnik načelnika Ernad Seferović, navodeći i detalje oko same realizacije.

Šehovljani su se zahvalili Asimu Kamberu i Sanelu Mahiću koji su sa nivoa vlasti na kojima predstavljaju Sanski Most osigurali sredstva i za projekte i Šehovcima.

Federalni zastupnik, Asim Kamber je govorio o donošenju zakona koji je u proceduri, kojim se trebaju regulisati prava demobilisanih boraca i koji bi trebao biti znatno povoljniji za borce. Istakao je značaj predstojećih izbora i pozvao građane da ne rasipaju svoje glasove već da u ovim značajnim vremenima za Bosnu i Hercegovinu pokažu političku zrelost i daju priliku onima koji zemlju mogu uvesti u zajednicu evropskih država. U ime kandidata SDA Kamber se zahvalio Šehovljanima na odazivu jednoj od najposjećenijih tribina ove stranke.

KOMENTARI