Imaš bradu, nosiš skraćene hlače, Ti si garant VEHABIJA!

HomeVijestiBiH

Imaš bradu, nosiš skraćene hlače, Ti si garant VEHABIJA!

Srđan Puhalo: 9. januar ili šta moramo zaboraviti da bi ga proslavljali

Srđan Puhalo danas je u Banjaluci predstavio rezultat svog višemjesečnog istraživanja u knjizi “Selefije u Bosni i Hercegovini”

Piše: Elvir Padalović

On je kazao kako je ovo istraživanje nije “knjiga o selefizmu, ali jeste o ljudima koje nazivaju vehabijama, selefijama, dok oni sebe jednostavno zovu muslimani”

“Ovo nije publikacija koja je je za ili protiv selefija i njihovog poimanja i načina praktikovanja islama, ovo je sociopsihološka studija u kojoj smo dali priliku selefijama da kažu ko su i šta su, građanima da kažu kako ih opažaju i šta prem anjima osjećaju, i da vidimo kako mediji pišu o njima” rekao je Puhalo.

U svom istraživanju, sprovedenom u periodu od novembra 2015 do marta 2016,  Puhalo se bavio percepcijom ovih vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini, načinom njihovog predstavljanja u medijima i načinom života.

Puhalo u knjizi zaključuje kako mediji uglavnom o selefijama izvještavaju negativno ili neutralno. O njima se izvještava stereotipno i vrlo se često izjednačavaju sa teroristima, a pri tome ne postoje informacije koje se tiču njihovog života. O selefijama ili vehabijama se izvještava bez ozbiljnih analitičkih tesktova. Novinarski pristup je većinom u obliku izvještaja i vijesti. Najčešći sagovornici u takvim tekstovima su “dobro obaviješteni i neimenovani izvori”
Puhalo dodaje kako se stiče utisak da mediji manje ili više svjesno šire strah od selefija među građanima BiH, a koji ih prikazuju kao veoma moćne, i da sa njima sarađuju i neke institucije sistema. Istovremeno, i sama selefijska zajednica poprilično je zatvorena pema medijima te time doprinosi negativnoj slici o svojim pristalicama.

Na drugu stranu istraživanje je pokazalo da građani BiH nemaju mnogo znanja o selefijama, a najviše saznanja o njima dobijaju preko televizije.

Srđan Puhalo smatra da su predrasude i stereotipi prema vehabijskoj zajednici veliki, te se njihovim pristalicama najčešće se pripisuju negativne osobine što je nekako i logično s obzirom na to šta se o njima piše i koliko se o njima stvarno zna.

Ako govorimo o etničkoj zastupljenosti, Hrvati imaju najnegativnije stavove prema selefijama, a potom Srbi.

Iz razgovora sa preko 130 selefija autor istraživanja navodi da su selefije u preko dvije trećine slučajeva članovi Islamske zajednice BiH a njih 90 % Islamsku zajednicu smatra svojom zajednicom.

Oko dvije trećine selefija je cijeli rat provelo u BiH, a svaki peti je pripadnik oružanih strana. trećina je nazaposlena a svaki peti radi u privatnoj firmi i prijavljen je. Neki oblik nasiljadoživjelo je 37,7% selefija dok 44,4% zna za slučajeve nasilja nad njima. Najčešće se radilo o verbalnom i emocionalnom nasilju.

Za kraj Puhalo je naveo zanimljiv detalj u vezi sa koricama knjige. Na njima bradati momak, špičaste brade. Veoma liči na pripadnika selefijskog ili vehabijskog pokreta. Međutim radi se o mladom Dj-u, koji veoma podsjeća na pristalicu tog pokreta u BiH. Poruka i više nego jasna – ne donosi sudove o nekom koga nisi upoznao.

buka

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0