instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

Implementacija projekta “Energetska efikasnost u Srednjoj poljoprivrednoj školi Sanus Futurum

Implementacija projekta “Energetska efikasnost u Srednjoj poljoprivrednoj školi Sanus Futurum

Ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Adnan Alagić, u okviru implementacije projekta “Energetska efikasnost u Srednjoj poljoprivrednoj školi Sanus Futurum“Sanski Most, nakon okončane procedure javne nabavke, danas je sa firmom “IGV-H” d.o.o. Bosanska Krupa potpisao Ugovor o nabavci kotla za pelet u iznosu od 24.745,50 KM.

Radi se o projektu za čiju je implementaciju Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona obezbijedilo sredstva od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenje u iznosu od 50.000,00 KM.

U okviru navedenog projekta izvršit će se zamjena stolarije na đačkom domu, zatim kotla za grijanje koji se koristi za školu i đački dom, te u đačkom domu biće postavljena LED rasvjeta. 

Cilj projekta je poticanje primjene ekonomski isplativih i energetski efikasnih tehnologija, materijala u objektima javnog sektora u posjedu Unsko-sanskog kantona u svrhu povećanja energijske efikasnosti objekata i zaštite okoliša, a konkretno u ovom slučaju smanjenje potrošnje energije i sprječavanje energetskih gubitaka u JU Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum, zatim povećanje ugodnosti boravka u školskom objektu, te produžena trajnost školskog objekta.

Ovo je bila prilika da ministar Alagić istakne slijedeće:
„Danas je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša potpisalo još jedan ugovor koji će omogućiti da se u jednoj školi na području Unsko-sanskog kantona primjenom mjera energijske efikasnosti nesmatano nastavi rad na veliko zadovoljstvo kako 250 učenika koji pohađaju i borave u ovoj školi, tako i 50 zaposlenika nastavnog i nenastavnog kadra.

Sa druge strane, ovaj danas potpisani Ugovor ima posebnu vrijednost kada se zna da su u Budžetu Unsko-sanskog kantona obezbjeđena dodatna sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, jer nam je omogućeno da planirana sredstva za ove svrhe iz Budžeta za 2019. godinu preraspodjelimo u druge projekte od značaja za Unsko-sanski kanton.”.

KOMENTARI