Implementacija projekta pokretnog servisa za čišćenje “Brzi Elmo”

HomeLokalne temeSanski Most

Implementacija projekta pokretnog servisa za čišćenje “Brzi Elmo”

“Brzi Elmo” krenuo u akciju

Kantonalno udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “Apel” iz Sanskog Mosta od augusta mjeseca 2017 godina implementira projekat pokretnog servisa za čišćenje pod nazivom “Brzi Elmo”.

Cilj ovog projekta je radni angažman članova udruženja a sve u skladu sa njihovim preostalim radnim potencijalima. Udruženje inače okuplja osobe sa psihičkim poteškoćama i članove njihovih porodica. Osim radnog angažmana i ekonomske koristi projektak ima za cilj i smanjenje stigme koja je prisutna u našem društvu prema osobama sa psihičkim dijagnozama koja dodatno sa sobom donosi i auto stigmu ,odnosno osjećaj kod ovakvih osoba da su bezvredne u društvu.

Ukupna vrednost projekta je oko 50 0000 KM a Europska unija kao donator finansira ga iznosom od 30 000 KM. Caritas Bosne i Hercegovine je implementator ovog projekta za područje Bosne i Hercegovine .

Tokom 2015 godine mreža od 16 partnerskih organizacija sa područja 5 zemalja Balkana predvođena Caritasom Srbije pod nazivom SOCIETES na jedan od poziva Europske unije a koji je imao za cilj uvođenje i primjenu standarda EU u zastiti osoba sa duševnim poteškoćama aplicirala je sa svojim projektom . Mreža SOCIETES ima za cilj da ojača tehnički i ,materijalno finansijski kapacitete udruženja ,kako bi isti mogli u značajnoj mjeri sudjelovati u kreiranju javnih politika koje se odnose na socijalizaciju i zapošljavanje osoba sa psihičkim poteškoćama.

Projekat pokretnog servisa za čišženje “Brzi Elmo” sredstvima Europske unije omogućio je udruženju “Apel” nabavku neophodnih strojeva za pružanje usluga čišćenja kao i automobila prilagođenog osobama sa invaliditetom.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci, no obzirom da je iz tehničko administrativnih razloga početak realizacije projekta kasnio, njegove projektne aktivnosti će se produžiti do kraja 2018. godine. Nakon završetka projektnih aktivnosti kroz servis za čišćenje 1 osoba sa psihičkim poteškoćama će dobitii stalni radni angažman a još 4 osobe sezonsko zaposlenje. Projekat su finansijski podržali uz EU,općina Sanski Most i Ministarstvo zdravstva vlade Unsko-sanskog kantona.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0