instant fap

Inicijativa „Mladi prate politiku prema mladima“

Inicijativa „Mladi prate politiku prema mladima“

Danas je u Bihaću potpisan sporazum o saradnji između Inicijative „Mladi prate politiku prema mladima „ i Vlade Unsko-sanskog kantona. Inicijativu „Mladi prate politiku prema mladima“ predstavljaju: Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša i Vijeće mladih Općine Ključ, a za Vladu USK sporazum je potpisao ministar obrazovanja Dario Jurić.

Inicijativa „Mladi prate politiku prema mladima“ formirana je s ciljem omogućavanja saradnje, razmjene znanja i iskustava između vijeća mladih/omladinskih savjeta kao i organizacija koje rade sa mladima, kako bi postali snažniji partneri u dijalogu s vlastima u izradi, provođenju i monitoringu politike prema mladima. Inicijativa će raditi na uspostavljanju održivih mehanizama saradnje vladinog i nevladinog sektora i sistema za monitoring, evaluaciju, analizu i zagovaranje provođenja politike prema mladima na svim nivoima vlasti u BiH.

Cilj je uspostaviti održivi institucionalni mehanizam dijaloga između vlasti i mladih kako bi se utjecalo na  zajedničko pripremanje, praćenje i provedbe politike za mlade u BiH. Saradnja između Inicijative i Vlade Unsko sanskog kantona ogledat će se u stvaranju sredine koja je usmjerena ka provođenju politika prema mladima kao i uključivanje mladih u procese odlučivanja. Na taj se način mladi odgovorno uključuju u stvaranje bolje budućnosti u svojoj zajednici, ali i na višim nivoima vlasti kazali su Jasmina Keserović i Adnan Hamedović, u ime Inicijative

KOMENTARI