Interaktivno predavanje pod nazivom “U mojim cipelama”

Interaktivno predavanje pod nazivom “U mojim cipelama”

Proteklog vikenda je za štićenike humanitarne organizacije Human Appel International (HAI) u Domu kulture u Cazinu održano interaktivno predavanje pod nazivom “U mojim cipelama”. Predavanje je, na poziv socijalne radnice iz HAI, održala psihologinja Dijana Sulejmanović, a prisustvovao mu je veliki broj jetima i njihovih majki.

Prisutni su, pored kratkog predavanja o strategijama nošenja sa stresom i prevladavanja stresa, imali priliku uključiti se u diskusiju o izboru da li sebe vidimo kao preživjele heroje ili kao žrtve tuđeg uticaja te kako se može izbjeći negativni konformizam i težiti prosocijalnom ponašanju kao slobodnom izboru svakoga od nas.

Inače, HAI preko dvije decenije redovno stipendira oko 200 učenika osnovnih i srednjih škola iz nekoliko općina USK-a koji su bez jednog ili oba roditelja.

KOMENTARI