Iz Brisela sutra stiže Upitnik od kojeg ovisi evropska budućnost BiH

HomeVijesti

Iz Brisela sutra stiže Upitnik od kojeg ovisi evropska budućnost BiH

YouTube zabranio antimuslimanski film u Indiji

Komesar za susjedsku politiku i proširenje Evropske unije Johanes Hahn u Sarajevu će sutra uručiti Upitnik Evropske komisije na koji vlasti Bosne i Hercegovine imaju rok od šest mjeseci da daju odgovore kako bi Evropska komisija ušla u proces odlučivanja o dodjeli statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu.

Bosna i Hercegovina je 15. februara podnijela aplikaciju za članstvo u EU, koju je Evropska komisija prihvatila i u septembru odlučila da BiH dostavi Upitnik kao narednu fazu koja očekuje BiH na putu kandidacijskog statusa za EU.

Uvid u politički i pravni sistem

Na osnovu dosadašnjih iskustava drugih zemalja koje su prošle tu fazu očekuje se da u BiH stigne potencijalnih 2.500 pitanja na koje vlasti BiH trebaju dati odgovor, iako se procjenjuje da bi Upitnik za BiH mogao sadržavati i preko 3.000 pitanja. Tačan broj pitanja na koje BiH treba odgovoriti znat će se sutra nakon što komesar Hahn vlastima uruči Upitnik.

Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo je analitički instrument politike proširenja EU kojeg Evropska komisija koristi kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU, o čemu najzad odlučuje Vijeće EU i Evropsko vijeće.

Upitnik sadrži detaljnu listu pitanja koja svojom strukturom prati strukturu kriterija za članstvo u EU, a cilj je da se kroz odgovore napravi sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem države koja je podnijela zahtjev za članstvo u EU, te ocijeni njegova kompatibilnost sa sistemom i vrijednostima koje egzistiraju u EU i državama članicama EU. Evropska komisija dostavlja upitnik nakon što država koja želi pristupiti EU podnese zahtjev za članstvo u EU Vijeću EU, te pošto Vijeće EU pozove Evropsku komisiju da pripremi mišljenje o zahtjevu za članstvo.

Nalazi do kojih Evropska komisija dođe prilikom analize odgovora na pitanja iz upitnika bit će sadržani u mišljenju o zahtjevu za članstvo čiji je ključni sadržaj preporuka Evropske komisije Vijeću EU o dodjeljivanju statusa kandidata državi koja je podnijela zahtjev za članstvo te otvaranju pregovora, na čemu će i Vijeće EU temeljiti svoju odluku.

Broj pitanja varira od zemlje do zemlje

Broj pitanja u upitniku različit je od države do države te je u slučaju Hrvatske upitnik sadržavao 4.560, Makedonije 4.666, Albanije 2.280, Crne Gore 2.178, te Srbije 2.483 pitanja. Evropska komisija prilikom dostavljanja Upitnika utvrđuje rok u kojem se odgovori na pitanja trebaju dostaviti, što je obično dva do četiri mjeseca. Za Hrvatsku je taj rok bio tri mjeseca, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru četiri mjeseca, te Srbiju dva mjeseca.

Nakon što analizira odgovore, Evropska komisija može dostaviti dodatna pitanja u svrhu pojašnjenja dostavljenih odgovora ili dobijanja informacija o novim spoznajama. Broj dodatnih pitanja zavisi od sadržaja odgovora na prvobitno dostavljena pitanja, nivou detalja koji su bili sadržani u odgovorima, obimu nedostajućih informacija i sl. Sve države navedene iznad dobile su dodatna pitanja. Za primjer navodimo dodatna pitanja za Srbiju i Makedoniju.

Uz odgovore na pitanja potrebno je dostaviti i prevode na engleski jezik važećih propisa u različitim oblastima, što ukazuje na važnost Upitnika i njegovu analitičku dimenziju.

Povodom dostavljanja Upitnika za BiH Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH u saradnji sa Delegacijom EU u BiH sutra će organizovati seminar za službenike koji će biti angažovani na pripremi odgovora na Upitnik Evropske komisije.

Svrha seminara je da službenicima sa svih nivoa vlasti omogući razumijevanje pripreme odgovora na upitnik, predstavi ulogu svih učesnika u tome, ukaže na specifična pitanja i obim informacija koje Evropska komisija očekuje od BiH, te pojasni i ostale praktične aspekte ovog zadatka.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: