instant fap

Između slobode izražavanja i štete po demokratiju

Između slobode izražavanja i štete po demokratiju

U Sarajevu je prethodnih dana predstavljena studija Regulacija sadržaja na internetu.

Domaćin ovog predstavljanja i panel diskusije upriličene ovim povodom su bili UNESCO i MEDIACENTAR iz Sarajeva.

Studija je dio UNESCO – ovog projekta Social Medica 4 Peace, koji finansira Evropska unija i čiji je cilj jačanje otpornosti društva na potencijalno štetan sadržaj koji se širi na internetu, istovremeno štiteći slobodu izražavanja i unapređujući promovisanje mira putem digitalnih tehnologija, posebno društvenih mreža.

Zamjenika šefa Delegacije EU Jurgis Vilcinskas bio je prvi uvodničar u predstavljanje ove studije, a šef ureda UNESCO-a u BiH Siniša Šešum, u svome obraćanju je najavio UNESCO-v projekat usklađivanja slobode izražavanja i odgovornosti na društvenim mrežama. 

Šešum je istaknuo 18 preporuka koje tretira ova studija, a 24. maja će biti potpisana zajednička deklaracija svih načelnika i gradonačelnika u BiH, koja ima za cilj promociju slobode izražavanja i slobode informacija kao javnog dobra.

U okviru panel diskusije, većina prisutnih se osvrnula na zabrinjavajuću štetnost sadržaja na internetu, što zahtjeva sveobuhvatan odgovor svih segmenata društva. 

Kao Predsjednik Komisije za informiranje PF BiH, u panel – raspravu se uključio i zastupnik u Parlamentu F BiH Asim Kamber. 

„Jedan od naših prioriteta danas je ponuditi rješenje koje podupire uvažavanje i kulturu u javnoj komunikaciji a koje istovremeno prevenira i uklanja mrzilačke i dezinformirajuće sadržaje. Osnovno je pitanje kako naći način da se potakne konstruktivna rasprava na društvenim mrežama, rasprava koja okuplja naše građane oko identificiranih problema koje bi trebali svi zajedno konstruktivno rješavati“, istakao je Kamber u svojoj diskusiji.

KOMENTARI