instant fap

Izmjene Zakona o PDV-u: Da li smanjenje poreza znači i niže cijene?

Izmjene Zakona o PDV-u: Da li smanjenje poreza znači i niže cijene?

Već duže vrijeme aktuelna tema je raspodjela prihoda od PDV-a i neke najave o povećanju PDV-a ili uvođenju diferencirane stope.

Upitan o tome, ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda kaže da će biti direktan o ovoj temi, „jer razne varijacije su rasprave o tome dovele do apsurda“. Napominje da nova zakonska rješenja moraju proći javne konsultacije, pa tako i ovo, i niko ko je zaintersovana strana ne može biti uskraćen da bi dao mišljenje, primjedbe ili sugestije.

Ipak, novi predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija nije isključivao mogućnost drastičnih promjena Zakona o PDV-u. Ali, struka poručuje kako bi povećanje stope PDV-a bio udar na, ionako loš, standard građana.

„Znači, kao neko ko je akter ovih dešavanja, kao neko ko je čitao i razmatrao nacrt zakona o PDV-u i čiji potpis se stavlja na dokumentaciju da bi zakon uopšte krenuo dalje u proceduru, tvrdim i naglašavam da nije predložena viša stopa PDV-a i ona ostaje 17 posto. Nije predložena ni diferencirana stopa, nego je ovaj zakon usklađen s europskim direktivama i osavremenjen, a umnogome će olakšati rad poslovnim subjektima“, pojasnio je ministar Bevanda.

Za mišljenje smo pitali instituciju koja je direktno nadležna za provođenje Zakona o PDV-u. Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) su za Radiosarajevo.ba kazali da je UIO BiH nadležan za provođenje propisa iz oblasti indirektnih poreza (PDV, akcize, carina, putarina), dok nadležnost za kreiranje i usvajanje propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja imaju Upravni odbor UIO, Vijeće ministara BiH i Parlament BiH.

Podsjećam, Zakon o PDV-u u BiH primjenjuje se od 1. januara 2006. godine, u momentu izrade ovog Zakona, u toku 2005. godine, Zakon o PDV-u u BiH je bio u potpunosti usklađen sa legislativom EU, jer su pripremu tog Zakona, uz domaće eksperte, radili i predstavnici poreskih uprava zemalja članica EU kroz projekat koji je provodio CAFAO. Međutim, s obzirom na činjenicu da se Zakon o PDV-u primjenjuje od 2006. i da u tom periodu nisu rađene bilo kakve značajnije izmjene, a kako se u međvremenu na nivou EU desio čitav niz promjena u oblasti oporezivanja PDV-om, javila se potreba da se i Zakon o PDV-u u BiH prilagodi legislative EU“, pojasnio je za Radiosarajevo.baportparol UIO BiH Ratko Kovačević.

Dodao je da je prilagođavanje posebno bitno iz razloga što Bosna i Hercegovina kao zemlja potencijalni kandidat za članstvo u EU ima i obavezu da svoje zakonodavstvo prilagodi propisima EU.

„Iz tog razloga UIO je kroz IPA projekat EU zajedno sa ekspertima iz poreznih administracija zemalja članica EU pripremila potpuno novi prijedlog Zakonna o PDV-u i proslijedila ga Upravnom odboru UIO gdje se sačinjava konačni Nacrt prijedloga Zakona o PDV“, istakao je Kovačević.

Naglasio je da se Uprava nije upuštala u izmjene stopa, promjenu rokova za plaćanje PDV-a, te druga slična pitanja, jer to nije propisano Direktivom EU, već i zemlje članice EU po ovim pitanjima imaju različita zakonska rješenja.

„Dakle, odgovore na ova pitanja koja Vi postavljate moraju dati vladajuće strukture u BiH u momentu usvajanja zakonskog rješenja, prije svega Upravni odbor UIO, Vijeće ministara BiH i Parlament BiH. Onog trenutka kada krene ciklus usvajanja novog Zakona o PDV-u u Bosni i Hercegovini, jedna od obaveza i je i javna rasprava o nvom prijedlogu ovog Zakona. Na web stranici Javnih konsultacije biće objavljen i ovaj prijedlog Zakona. Tada će svi zainteresovani moći iznijeti svoje stavove i prijedloge“, istakao je Kovačević.

Što se tiče evenutalnog uvođenja diferencirane stope PDV-a, Kovačević kaže da je UIO mišljenja da bi se trebala uraditi kvalitetna analiza i prije bilo kakve odluke utvditi šta će uvođenje diferencirane stope PDV-a zaista donijeti građanima BiH.

„Hoće li smanjenje poreznog opterećenja zaista značiti i niže cijene na tržištu BiH za određene proizvode!? Podsjećamo, formiranje cijena na tržištu BiH slobodno i ne postoji mehanizam da se neko prisli zda za smanjenje poreskog opterećenja smanji i finalnu cijenu proizvoda. Slično iskustvo imali smo i u ranijem periodu sa ukidanjem carina u proizvode iz EU, gdje je za pojedine proizvode carinska stopa bila 5, 10 ili 15 posto, što je potpuno ukinuto. Međutim tada ti proizvodi nisu pojeftinili na tržištu BiH. Dakle, u svakom slučaju bi bilo dobro da konačna odluka oko eventualnog uvođenja diferencirane stope PDV-a bude zasnovana na prethodno urađenoj kvalitetnoj analizi i na odgovoru na najvažnije pitanje, a to je da li će građani BiH zaista imati koristi od samnjenja stope PDV-a na određene proizvode“, naglasio je Kovačević.

Za kraj dodao je da u svakom slučaju UIO će kao nadležna institucija morat provoditi ono zakonsko rješenje koje bude usvojeno u Parlamentu BiH i objavljeno u Službenom glasniku BiH.

Ukoliko se novim Zakonom o PDV-u bude uvelo više stopa važno je naglasti da je neophodno minimalno šest mjeseci da se, s jedne strane UIO i sa druge strane svi poreski obveznici, prilagode i spremno krenu u primjenu istog. Prije svega mislim da se moraju mijenjati softveri tj. informatička rješenja koja prate sistem PDV-a u UIO, ali i softveri kod poreskih obveznika koji prate njihov rad. Neophodno je također da se izvrši kvalitetna obuka svih učesnika u primjeni Zakona o PDV-u. Svakako treba istaknuti da će uvođenje više stopa usložniti i poreske kontrole, što bi značilo da će UIO trebati i veći broj poreskih inspektora“, zaključio je Kovačević u razgovoru za Radiosarajevo.ba.

KOMENTARI