instant fap

Izrael bi rat s Iranom koštao preko 40 milijardi eura

Privreda Izraela bi u slučaju napada na nuklearna iranska postrojenja pretrpjela štetu od 41,2 milijardi eura, navodi se u studiji izraelske agencije BDI-Coface. Izrael, jedina zemlja sa atomskim naoružanjem u regionu, smatra da je njen opstanak ugrožen razvojem nuklearnog programa Irana.

U studiji se navodi da bi direktna šteta Izraela u slučaju napada na nuklearna postrojenja Irana dostigla vrijednost od 5,4 odsto bruto domaćeg proizvoda za 2011. ili 11,7 milijardi eura. Indirektna šteta bi mogla da dostigne 6 milijardi eura godišnje u periodu od tri do pet godina, zbog pada industrijske i trgovinske aktivnosti u zemlji.

U izvještaju se podvlači da je privredni rast Izraela zbog rata vođenog u Libanu 2006. koji je trajao 32 dana smanjen za 0,5 odsto. U slučaju napada na Iran, štetu bi pretrpjelo 70 posto ukupne privrede Izraela, dok je za vrijeme rata u Libanu bio zahvaćen samo sjeverni deo Izraela u kome je smješteno samo 20 posto izraelske privrede.

KOMENTARI