instant fap

Javni poziv za omladinska udruženja

Javni poziv za omladinska udruženja

Općina Sanski Most objavila je javni poziv omladinskim udruženjima koja su registrovana i koja djeluju na području sanske općine da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja općine Sanski Most.

Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja podnosi se općinskoj Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, nakon što je udruženje prethodno upisano u registar koje vodi nadležno mnistarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona. Nakon što se provede procedura upisa u spisak omladinskih udruženja, pomenutim udruženjima biće olakšan put u ostvarivanju planiranih aktivnosti i svojih zakonskih i statutarnih ciljeva, koji će pomoći u rješavanju raznih pitanja koji su od velikog značja za populaciju mladih.

To se prvenstveno odnosi na pružanje pomoći prilikom predlaganja različitih projekata ili apliciranja na raspisane javne pozive koji se budu objavljivali na svim nivoima vlasti. Također, omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih općine Sanski Most dužna su se upisati u spisak. Uz zahtjev za upis u spisak, omladinska udruženja dužna su priložiti rješenje o registraciji, osnivački akt i statut. Zahtjev i propisana dokumentacija dostavlja se općini Sanski Most putem pošte, odnosno Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Sanski Most ili na Šalter sali. Javni poziv objavjen je na oglasnoj ploči općinskog organa uprave, te na službenoj internet stranici općine Sanski Most, i ostaje otvoren trideset dana od dana objavljivanja.

KOMENTARI