Kako je Dabar dobio ime?

Kako je Dabar dobio ime?

Kod Sanjana je uvriježeno mišljenje da su rijeka i selo Dabar dobili ime po istoimenoj životinji

Pojavom dabrova u Sani i njenim pritokama još se više utvrdilo ovo mišljenje.Ako bi se za rijeku Dabar to i moglo tvrditi za selo Dabar je takvo tumačenje potpuno neprihvatljivo.

Naime, ovdje se radi o velikom bezvodnom prostranstvu sa zastupljevim kraškim oblicima, posebno brojnim vrtačama. U ovo područje se usjekla uska bezvodna kotlina – Dabar Do, oko koje su rasprostrti brojni zaseoci. Oni zajedno čine selo Dabar.

Na području Hercegovine i Like brojna su mjesta koja u imenu sadrže riječ DABAR.

Kada sam na Velebitu vidio bezvodni predio sa imenom Dabar bilo mi je jasno da je u pitanju geografski termin, a nikako biološki. Ovo mi je bio putokaz da riješim ovu enigmu.

Dabar (mn. dabri) je riječ praslavenskog porijekla. Označava bezvodnu kotlinu koritastog oblika koja je duboko usječena između visokih obronaka, a ovaj predio je upravo takav.

Sela Dabar i Kljevce jednim dijelom razgraničava rijeka Dabar, pristupačna ovdašnjem  stanovništvu u području vrela i Dabarske pećine . Ovdje su stanovnici sela Dabra vijekovima napajali stoku, odnosili (odvozili) vodu  za kućne potrebe, prali veš i namakali konoplju. Zbog te sudbinske veze vjerovatno su i rijeci dali ime svoga sela.

Midhat HRNČIĆ

KOMENTARI