instant fap

Kako riješiti problem pasa lutalica?!

Kako riješiti problem pasa lutalica?!

U proteklim godinama u bezbroj navrata govorili smo o problemu pasa lutalica u Sanskom Mostu. U poslednje vrijeme učestale su pritužbe građana koji strahuju za svoju bezbjednost jer se veliki broj pasa kreće strogim centrom grada.

Od ovih životinja posebno strahuju građani koji u ranim jutarnjim satima kreću na posao i susreću ih kako lutaju u potrazi za hranom. Ovaj problem je danas prisutan u svim gradovima Bosne i Hercegovine, a ni Sanski Most nije izuzetak. Vrlo je mali broj lokalnih zajednica koje su ovo pitanje uspjele riješiti na kvalitetan način. Poznato je da je naša zemlja usvojila Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja kojim su sve životinje, pa i psi lutalice, zaštićeni od maltretiranja i ubijanja.

Zbog finansijskih problema projekat zbrinjavanja pasa bez vlasnika u improvizovanom azilu na lokalitetu gradske deponije nije zaživio, tako da je veliki broj pasa na ulicama grada. Protekle godine implementiran je projekat masovne sterilizacije pasa lutalica od strane Foruma za bezbjednost općine Sanski Most i UNDP-a BiH uz sufinansiranje lokalnih vlasti i holandske nevladine organizacije SDB. Akcija je trajala osam dana i sterilizirano je 230 pasa lutalica. Međutim, ovim aktivnostima problem nije riješen, a pomenuti Forum provodi aktivnosti čiji je cilj da se uz pomoć međunarodnih donatora u Sanskom Mostu izgradi moderni azil za napuštene životinje.

Kako bi se ovo pitanje kvalitetno riješilo, potrebna su značajna finansijska sredstva, a obzirom na sadašnju ekonomsku situaciju i reducirana donatorska sredstva međunarodnih organizacija, izvjesno je da će problem s psima lutalicama još dugo biti jedno od gorućih pitanja našeg grada. 

radiosana

KOMENTARI