instant fap

KAMBER PROTIV AVAZA – pravosnažna presuda

KAMBER PROTIV AVAZA – pravosnažna presuda

Općinski sud u Sanskom Mostu je svojom prvostepenom presudom broj: 22 0 P 007272 10 P od 04.01.2013. godine u predmetu radi naknade štete po osnovu klevete presudio u korist Kamber Asima iz Sanskog Mosta, dugogodišnjeg funkcionera SDA i poslanika u Skupštini Unsko-sanskog Kantona a protiv urednika “Dnevnog Avaza” Numanović Seada i novinara Hadžić Almase i Vele Faruka. Kamber je u ovom slučaju tražio naknadu nematerijalne štete zbog klevetničkih napisa o njemu u simboličnom iznosu kao satisfakciju zbog opetovanih neobjektivnih (lažnih) i senzacionalističkih tekstova u “Dnevnom Avazu”.

Radončićeve novinarske perjanice, gore navedena trojka, se žalila na presudu općinskog suda  i Kantonalni sud u Bihaću je svojom presudom broj: 22 0 P 007272 13 Gž od 21.11.2013. godine potvrdio da je učinjena kleveta od strane gore pomenutih ali je u dosuđujućem dijelu naknada za štetu smanjena sa 2500 KM na 1000 KM čime je presuda postala pravosnažna. Sud je Kamberu dodijelio i pripadajuće troškove postupka plus kamatu za period od podizanja tužbe.

Kantonalni sud u Bihaću, u Vijeću sastavljenom od Nadarević Fate (predsjednik Vijeća), Šahinović Gare i Cimirotić Muhameda kao članova Vijeća, u obrazloženju presude ističe:

jzq5 s9kg

 

Sud se nije bavio dokazivanjem da li je Kamber organizirao „ubistva“, jer bi za takva teška nedjela u najmanju ruku morao biti suđen. Kamber je na prvostepenom sudu ponudio i svoj imovinski vlasnički list koji svaki političar i izabrani zvaničnik mora priložiti CIK-u nakon preuzimanja mandata. Vrijednost ukupne imovine Kambera i članova njegove uže porodice ne prelazi 80 000 KM. Druga strana na sudu, svjedoci odbrane Avaza (Eniz Kazić, Hamdija Šarčević i Nihad Ključanin) nisu se uopće pojavili na sudu, iako ih je advokastki tim Avaza naveo kao svjedoke. Vjerojatno im je bilo neugodno svjedočiti na sudu i to pred Kamberom nešto što i sami znaju da nije istina. Ova trojka pripada i grupi članova i osnivača SBB stranke u Sanskom Mostu. Kamber je odbio bilo što govoriti o ovoj trojici, osim što je istakao da mu takva politička konkurencija odgovara.

Po riječima Kambera „nije mu bitna visina naknade štete koliko konačna istina po onome što Avaz godinama pronosi i piše o njemu“. Sud je konačno i u ovom slučaju utvrdio sumnjivi „profesionalizam i objektivnost“ Dnevnog Avaza i njihovog naredbodavca i vlasnika Radončića. „Netačno i neistinito infromiranje osim što nije moralno ovom presudom je dokazano da nije ni zakonito“, istakao je Kamber u telefonskom razgovoru za naš portal.

Ovo nije prva presuda ove vrste u Kamberovom slučaju, ovo je samo epilog jednog u nizu sličnih slučajeva koje Kamber uglavnom uspješno dokazuje pred sudskim organima. Ostaje enigma kako mu to uspijeva, jer u svojim sudskim parnicama nema ni advokata, ni pravnih savjetnika. Kamber sam svoje predmete zastupa i brani.

mojusk.ba

čaršijski šerif-1 hadžipašić-1 hamdija š-1 ključanin-1 romel-1 sedmica štampa-1

KOMENTARI