instant fap

Kandidati SBiH na predstojećim izborima

Povodom predstojećih Lokalnih izbora, Općinski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sanski Most, poštujući statutarne odredbe, donio je odluku o kandidatu za načelnika općine Sanski Most, nosiocu liste, te ostalim kandidatima za Općinsko vijeće Sanski Most, koji su upućeni CIK-u BiH na potvrđivanje.

Kandidat za načelnika općine Sanski Most, ispred O.O. SBiH Sanski Most, je mr. sci. Rasim Krupić (desno na slici), koji od 2008. godine obnaša dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Sanski Most.
Krupić je rođen 17.10.1963. godine u Gornjem Kamengradu, Općina Sanski Most, gdje je trenutno i nastanjen. Osnovnu školu završio je u Gornjem Kamengradu i Fajtovcima, a gimnaziju u Sanskom Mostu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1992. godine. Od 1996. godine bio je zaposlen u preduzećima DI «Sana» Sanski Most, na poslovima konstrukcionog i procesnog inženjeringa, «Prozor plast» Sanski Most, kao šef pripreme proizvodnje, menadžer PVC programa i ALU fasada i menadžer projekta uvođenja sistema kvaliteta ISO 9001-2000. U periodu od 2004. do 2006. godine obavljao je dužnost tehničkog direktora pilane «Horozović» Sanski Most. Od 2004. do 2008. godine bio je član Nadzornog odbora ŠPD «Unsko-sanske šume» Bosanska Krupa. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu magistrirao je 2007. godine i stekao akademsko zvanje magistra tehničkih nauka. Od aprila 2007. godine zaposlen je u ŠPD «Unsko-sanske šume» Bosanska Krupa. Pored ostalog, svoja stručna znanja razvija u području certificiranja sistema kvaliteta, upravljanja sistemom zaštite okoline, operativnog menadžmenta, projektovanja SQL baza podataka za poslovne sisteme i izradu aplikacija, ISO standarda, CAD/CAM projektiranja, ECDL licenci, itd. Aktivno govori engleski jezik, oženjen je i ima jednu kćerku.

Nosilac liste za Općinsko vijeće Sanski Most, ispred O.O. SBiH Sanski Most, je Enes Eminić, dipl. ecc. (lijevo na slici), koji trenutno obnaša dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Sanski Most.
Eminić je rođen 17.03.1958. godine u selu Hrustovo, Općina Sanski Most. Od 1968. godine stalno nastanjen u Sanskom Mostu, gdje je završio i Osnovnu školu. Srednju Ugostiteljsku školu završio je u Prijedoru. Studirao je studij Hotelijerstva u Opatiji i Turističkog menadžmenta u Banja Luci, gdje stiče zvanje diplomirani ekonomista. Do 1991. godine bio je zaposlen u Turističko-ugostiteljskom preduzeću «Sana» Sanski Most. Od 1991. do 1998. godine boravio je u Njemačkoj, gdje je obavljao poslove u oblasti turizma. Od 1999. do 2001. godine, u firmi «Zlatna dolina» Sanski Most, radio je na poziciji menadžera turizma i ugostiteljstva. U periodu od 2003. do 2006. godine, obavljao je dužnost direktora Hotela «Sanus» u Sanskom Mostu. Od 2006. do 2011. godine radio je u DD “Triglav BH osiguranje“ poslovnica Sanski Most, a trenutno je zaposlen u DD «Camelija osiguranje» poslovnica Sanski Most. Aktivno je radio je na izradi Strategije socioekonomskog razvja USK-a-sektor turizma i ekologije, Strategije socioekonomskog razvoja općine S.Most-turizam i ekologija, te Klastera turizma BiH-„Turizam Bosanske Krajine“.
Od 1970.godine aktivno se bavi sportom, majstor je karatea, uspješan bivši takmičar i sadašnji trener Karate kluba «Sana». Od 2004. do 2008. godine bio je predsjednik Općinskog sportskog saveza Sanski Most. Aktivno govori njemački jezik, oženjen je i ima dva sina.

O ostalim kandidatima sa liste za Općinsko vijeće Sanski Most, ispred O.O. Stranke za BiH Sanski Most, informisat ćemo Vas nešto kasnije.

Ured za odnose s javnošću
O.O. SBiH Sanski Most

KOMENTARI