Kantonalni sud potvrdio kršenje zakona u Općinskom vijeću

Homeinmedia danas

Kantonalni sud potvrdio kršenje zakona u Općinskom vijeću

Veliki uspjeh Ammara Makića

Kantonalni sud u Bihaću, pravosnažnim Rješenjem je odbio kao neosnovanu žalbu Sande Čekić predsjedavajuće Općinskog vijeća Sanski Most i Saudina Bilajbegovića službenika Općinskog organa uprave. Njih dvoje su uložili žalbe protiv Rješenja Općinskog suda u Bihaću, u predmetu upisa u sudski registar promjene lica ovlaštenog za zastupanje ustanove.

Kantonalni sud se u odbijenoj žalbi poziva na Uredbu sa zakonskom snagom o ustanovama, koja jasno propisuje proceduru imenovanja direktora ustanove. Ovaj sud jasno konstatuje da Zakon o komunalnim djelatnostima nema veću pravnu prednost nad Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama (a što je tzv. predsjednik privremenog upravnog odbora javno tvrdio na Općinskom vijeću), kao ni odluke privremenog upravnog odbora. Jer su to akti koji imaju nižu pravnu snagu od Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama, što bi i prosječan pravnik trebao znati.

U odbijenoj žalbi Kantonalni sud konstatuje da su žalitelji sami proizveli stanje nezakonitosti u ustanovi, ne postupajući u skladu sa odredbama Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama.

Prema ovoj pravosnažnoj sudskoj odluci, najodgovornija za donošenje nezakonitih odluka Općinskog vijeća je predsjedavajuća Sanda Čekić. Ovo je samo jedna u nizu nezakonitih postupanja  koje je Čekićka skupa da dopredsjedavajućim Jasminom Mujačićem predlagala na sjednicama Općinskog vijeća.

I Ombudsmeni BiH su u svome dostavljenom mišljenju upozorili na kršenje zakonskih procedura u procesu imenovanja upravljačkih struktura i direktora preduzeća u nadležnosti Općinskog vijeća, te naložili da se nezakonitosti isprave.

Veoma brzo se očekuje i očitovanje nadležnih sudova na okolnosti nezakonitog imenovanja direktora u RTV Sani i JP Vodovod i kanalizacije.

Zbog kršenja zakona, Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća, protiv ovo dvoje čelnika tzv. „većine“ u Općinskom vijeću se vodi i postupak utvrđivanja krivične odgovornosti pred nadležnim tužilaštvom.

Javnosti Sanskog Mosta će nakon ove pravosnažne sudske odluke  biti jasno ko blokira rad Općinskog komunalnog fonda i ko opstruira projekte naših građana.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0