instant fap

Katarski emir dočekan u Predsjedništvu BiH uz najviše počasti

Katarski emir dočekan u Predsjedništvu BiH uz najviše počasti

On je uz vojne počasti svečano dočekan ispred zgrade Predsjedništva BiH, gdje ga je primio predsjedavajući Dragan Čović, s kojim je razgovarao u malom salonu. Potom je uslijedio plenarni sastanak Predsjedništva BiH, članova kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH sa emirom Al-Thanijem i delegacijom Katara.

Vijeće ministara BiH je objavilo da naša zemlja i Katar unapređuju saradnju omladine. Utvrđen je Prijedlog memoranduma o razumijevanju kojim se unapređuje saradnja između ustanova i centara za mlade dviju država. Istovremeno se promoviše razmjena informacija, studija i istraživanja između omladine, njihove uzjamne posjete te organiziranje zajedničkih radionica za mlade obje zemlje. Za provođenje ovog memoranduma bit će formiran zajednički odbor koji će izraditi koncept programa saradnja. Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar civilnih poslova.

KOMENTARI