instant fap

Kiša pogodovala kukuruzu

Kiša koja je ovih dana padala, mogla bi itekako uticati na povećan prinos kukuruza. U slučaju da je i dalje potrajao sušni period sa tropskim vrućinama, prinos kukuruza zasigurno bi bio prepolovljen, i umanjen za više od 50%, upozoravaju iz poljoprivrene službe općine Sanski Most.

Dugotrajna suša prijetila je da nanese ogromnu štetu svim poljoprivrednim kulturama, a pogotovo kukuruzu, koji je najzastupljenija ratarska kultura na području općine Sanski Most. Međutim, kišni period koji je potrajao nekoliko proteklih dana značajno će uticati na poboljšan urod kukuruza. Prema riječima Elvis Pašića, stručnog saradnika za poljoprivredu u općinskoj službi za privredu i komunalne djelatnosti, očekuje se da će prinosi kukuruza biti preko 80% od planiranog. On ipak navodi kako će kukuruz koji je zasijan na pjeskovitom tlu, i koji ranije dozrijeva, pretrpjeti određene gubitke i pad prinosa.

On kaže kako kukuruz na ovakvom zemljištu, koje teže apsorbuje vlažnost ranije uspijeva, i trenutno se nalazi u odmakloj fazi dozrijevanja, odnosno fazi stvaranja klipa, tako da kiša neće značajnije poboljšati konačan prinos. S druge strane, kiša će povoljno uticati na kukuruze koji su zasijani na poljima koje je bogato humusom, i koje ima dublje tlo, upravo iz razloga što na ovakvom zemljištu kukuruz nešto kasnije uspijeva, i trenutno se nalazi u fazi stvaranja resa, i pomenuta kiša u ovom periuodu je najpotrebnija  za budući razvoj, ističe Pašić.

On dodaje da je na ovakvim njivama, koje se nalaze uz riječne vodotoke, kiša dovoljna da se zemljište oporavi, i da dobije potrebnu vlažnost. Na području općine Sanski Most kukuruz ja najzastupljenija ratarska kultura, koji je zasijan na preko 3000 hektara sjetvene površine.

KOMENTARI