instant fap

Kolicija za Sanu: Gornji tok rijeke proglasiti parkom prirode

Kolicija za Sanu: Gornji tok rijeke proglasiti parkom prirode

Koalicija za Sanu već sedam godina ukazuje na uništavanje te rijeke i pokušava da nadležnim organima da do znanja da se gornji tok rijeke treba proglasiti parkom prirode.

“Uprkos mnogim činjenicama, među kojima i Uredba o klasifkaciji voda i kategorizaciji vodotoka ona u prvoj klasi te jednoglasnom protivljenju Skupštine opštine Ribnik za izgradnju hidroelektrana na rijeci Sani i stalnom protestu građana protiv izgradnje hidroelektrane “Medna”, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je ipak izdalo investitoru ekološku dozvolu i djelimično rješenje za građenje”, navode u saopćenju iz Koalicije za Sanu.

Koalicija je u više navrata dokazala da će se to negativno ekonomski odraziti na sam budžet RS koji će prema Studiji ekonomske opravdanosti za društvo izgradnjom hidroelektrane “Medna” biti u minusu više od 1.000.000 KM.

KOMENTARI