instant fap

Koliko građani plaćaju Lipovaču?

Budžetske zlatne kartice i pokloni

Početkom sedmice premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača je zatražio od generalnog revizora Ibrahima Okanovića ispravku “netačnog” navoda o visini njegove plaće, zato što ga je Okanović istaknuo kao premijera sa najvećom plaćom od 4379,00 KM.

Međutim, Lipovača je, i dok je bio načelnik Općine Bihać, javno izjavljivao na televiziji da mu je načelnička plaća oko 4.000 maraka. Sad kao premijeru plaća mu je i porasla, što su, u svojim izvještajima, objavljivali CCI i drugi pratitelji budžetske potrošnje, ali je premijeru zasmetao tek izvještaj revizora.

Novinari i(li) revizori

“Najniža osnovna plata je 519 KM, a najveća 4.379 KM, što je plata premijera”, navedeno je u izvještaju o reviziji finansijskih institucija o budžetu Unsko-sanskog kantona.

“Da li usljed površnosti ili politički motivirani, novinari su iznijeli neistinu vezanu za iznos plaće premijera Unsko-sanskog kantona”, optužuje Lipovača Okanovića, iako je on samo konstatirao rezultate rada kolega revizora.

“Istina je da osnovna plaća premijera Unsko-sanskog kantona iznosi 2.902 KM, a koja se dobija množenjem koeficijenta 20 sa osnovicom koja iznosi 145,10 KM, a ne 4.379,00 KM te od vas očekujem da ispravite netačne informacije”, navodi se u pismu premijera Hamdije Lipovače.

Da kojim slučajem rastrošnost krajiškog premijera nije već postala epska, a njegovi apetiti megalomanski, građani Kantona i domaća javnost možda bi i povjerovali prije Lipovači nego svojim očima i revizorskim izvještajima.

Ali, revizori jesu pogriješili i to što nisu izračunali koliko Lipovača zaista troši budžetskog novca.

Dio mandata Lipovača je presjedavao u Vladi u kojoj je bila i SDA, a zna se već da premijer i ministri imaju plaćene kolegije, po 100 maraka za desetine koje održe tokom mjeseca. Premijer Lipovača, prema tvrdnjama nekih njegovih bivših kolega, na postojeću platu ima dodatak od 20 posto na položaj, a vrlo vjerovatno i još jedan stimulativni.

Međutim, prava je misterija utvrditi koliko novaca Lipovača troši putem zlatne kartice. Otvoren je, naime, poseban kartični račun broj: 3385002274919482, koji je vezan za račun budžeta Unsko-sanskog kantona broj: 338-900-2202628383, nalazi se u okviru jedinstvenog računa trezora, a služi za plaćanje putem business kartice za potrebe premijera Kantona. Ograničenje premijerove zlatne kartice je 10 hiljada maraka, međutim, niko ga neće spriječiti i da je prekorači.

Zatim, premijer u budžetu ima na raspolaganju i oko 150.000 maraka sredstva iz stavke tekućih budžetskih rezervi, onda kroz Vladu premijer ima ugovorene usluge od 50.000 KM, kroz kabinet premijera 40.000 maraka. A na to sve premijer ima i fond za poklone, koje i revizori navode.

Reprezentacija bez limita

– Pravilnikom nisu utvrđeni limiti za korištenje reprezentacije, a izmijenjen je i dopunjen Pravilnik kojim se visina do koje se mogu davati pokloni povećava na 50.000 KM godišnje, sa ranijih 3.000 KM godišnje za premijera, odnosno 1.500 KM za ostala ovlaštena lica, navode revizori.

Dakle, ne da ima najveću platu, nego je Lipovača općenito najviše stavio sebi na raspolaganje, a vjerovatno, najviše i troši od svih premijera. S obzirom na to da Lipovača i ovu stavku revizora optužuje kao netačnu, on sam priziva novu reviziju, sa akcentom na potrošnju premijera.

KOMENTARI