instant fap

Komemoracija: Prijatelji i kolege oprostili se od profesora Ivana Čavlovića

Komemoracija: Prijatelji i kolege oprostili se od profesora Ivana Čavlovića

U dvorani Narodnog pozorišta u Sarajevu održana je komemoracija za Ivana Čavlovićauvaženog muzikologa, profesora, muzičkog pisca i kompozitora, koji je preminuo 14. maja 2021.

Brojni prijatelji, kolege i poštovaoci došli su na ovaj način odati poštu intelektualcu koji je svojim ogromnim znanstvenim, publicističkim i umjetničkim opusom ostavio značajan trag u historiji muzike i muzikologije Bosne i Hercegovine u regije. 

U sklopu svoje matične Muzičke akademije u Sarajevu, Čavlović je podučavao brojne generacije studenata, a ostao je upamćen kao profesor koji je znao prenijeti ne samo znanje, već i strast prema muzičkoj umjetnosti

Čavlović je bio borac Armije BiH tokom opsade Sarajeva, a kada nije branio grad, držao je predavanja i radio sa studentima. Radio je neumorno, humano i nesebično, bio je pokretačka snaga Muzičke akademije u Sarajevu i jedan od najzaslužniji za nastavak kontinuiteta ove institucije tokom rata.

Na komemoraciji je umjetnica Belma Alić izvela kompoziciju Ivana Čavlovića za violončelo, a pijanistica Azra Medić oprostila se uz drugi stav Beethovenove Patetične sonate. Savremenici profesora Čavlovića oprostili su se sadržajnim i emotivnim izlaganjima. Govorili su: 

  • Ališer Sijarić, dekan Mizičke akademije u Sarajevu. 
  • Mirza Dautbašić, prorektor za nastavu UNSA
  • Amila Ramović, predsjednica mizikološkog društva FBiH
  • Fatima Hadžić, voditeljica odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu
  • Amra Bosnić, voditeljica odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu i 
  • Lana Paćuka, muzikologinja. 

Ne bi bilo pogrešno reći da je Čavlović bio utemeljitelj bh. historije muzike jer je bio prvi naučnik koji je ovoj ogromnoj materiji pristupio metodološki, rečeno je. Na ovom polju ostavio je značajan broj knjiga i naučnih radova, preko 200.

Međutim, kako je rečeno, dvije njegove knjige su fundamentalne i imaju ogroman značaj za kulturnu historiju BiH: “Historija muzike u BiH“, napisana 2011, te posljednja njegova knjiga “Nauka o muzici u BiH“, koja na preko 900 strana postavlja temelj za buduća istraživanja.

U svom radu često je govorio i bio poznat po konceptu “bosanski muzički duh”

Između ostalog, istaknuto je da će bogato duhovno biće Ivana Čavlovića, ovo što ga je činilo velikim čovjekom, ostati da živi kroz njegovu porodicu, djela, postignuća, studente i sve druge koji su imali čast poznavati ga i biti njegovi suradnici.

KOMENTARI