instant fap

Komisija za procjenu šteta od danas na terenu

Komisija za procjenu šteta od danas na terenu

U općini Sanski Most formirana je Komisija za procjenu šteta nastalih usljed velikih poplava koje su u proteklih nekoliko dana zahvatile šire područje općine.

Komisija će već od danas raditi intezivno na obilasku terena, a glavni zadatak je u što kraćem vremenskom roku evidentirati i procjeniti svu nastalu štetu. U okviru Općinske komisije za procjenu šteta djeluje sedam radnih timova, sastavljenih od šest članova, koji će obići kompleten teren koji je bio zahvaćen poplavama, kako bi se precizno evidentirala sva nastala šteta.

Svaki radni tim pojedinačno je dobio zaduženje da obiđe po jedan ugroženi reon, te da evidentiraju i procjene nastalu štetu na individualnim stambenim objektima i poljoprivrednim usjevima. Iz Općinske komisije za procjene šteta su zamolili građane koji su započeli čišćenje prije dolaska komisije, da izvrše fotografisanje vanjskog i unutrašnjeg izgleda objekta sa pripadajućim namještajem i opremom, kako bi članovi komisije mogli evidentirati nastalu štetu.

Takođe su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje, jer predstoji veliki posao oko obilaska terena i procjene novonastale štete. Općinska komisija za procjenu šteta u narednih 20 dana završiće procjenu, nakon čega će svi prikupljeni podaci biti prezentirani općinskom načelniku, koji će potom sve informacije sumirati i uputiti na razmatranje Općinskom vijeću Sanski Most, kao i prema nadležnim kantonalnim i federalnim institucijama.

Prema preliminarnim podacima, u katastrofalnim poplavama koje su pogodile općinu Sanski Most u toku proteklih nekoliko dana poplavljeno je 2075 stambenih i drugih objekata, 1531 hektar poljoprivrednog zemljišta, uništeno 3,5 kilometra putne infrastrukture, oštećena dva mosta dok je pod vodom bilo oko dvije hiljade hektara zemljišta.

KOMENTARI