instant fap

Konferencija „Djelujmo zajedno“

U Sanskom Mostu je domaćin šeste po redu međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom. Radni dio ovogodišnje konferencije traje dva dana, a ovaj događaj se održava pod sloganom „Djelujmo zajedno“.

Cilj svega je da se ukaže na položaj i potrebe osoba sa invaliditetom u današnjem društvu. Podsjećamo da su konferencije održavane i u proteklim godinama u Sanskom Mostu, te da su vremenom dobile međunarodni karakter.  I na ovoj konferenciji sudjeluju predstavnici organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom iz nekoliko zemalja regiona, ali i iz Austrije i Njemačke. Organizator konferencije je koordinacioni odbor kantonalnog saveza udruženja osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona. U ime načelnika općine prisutne učesnike pozdravio je njegov savjetnik Mirsad Sadić, koji je svečano otvorio rad ovogodišnje konferencije, a prisutne su pozdravili i predstavnici resornog kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Prema riječima  predsjednika organizacionog odbora konferencije, Jusmira Alibabića, akcenat će posebno biti stavljen na akcione planove koji treba da dovedu do poboljšanja statusa osoba sa invaliditetom u BiH. Prema riječima člana organizacionog odbora konferencije, Enesa Alibegovića, i ove godine svi zaključci biće upućeni nadležnim organima vlasti u našoj zemlji kako bi se koordinirano rješavali problemi osoba sa invaliditetom. Aktivnu ulogu u radu ovogodišnje konferencije imali su predstavnici udruženja i organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom iz nekoliko zemalja regiona. Bila je ovo prilika za razmjenu međusobnih iskustava i dostignuća u pomenutoj oblasti.

Tokom prvog dana ovogodišnje konferencije održana su predavanja iz više oblasti koje se tiču problematike invalidnih lica.  Tako je bilo riječi o međunaodnoj konvenciji o statusu i pravima ove populacije, o društevnim servisima podrške za invalidna lica,  o zakonskoj legislativi, učešću mladih sa hendikepima u društvenom životu, ulozi civilnog društva i njegovih institucija u integraciji osoba s invalidnošću u društveni život te o akcionom planu Unsko sanskog kantona u okviru strategije o izjednačavanju prava i mogućnosti lica s invaliditetom. Konferencija će biti nastavljena i sutra nizom predavanja o različitim temama.r

KOMENTARI