instant fap

Konkurs za studentske stipendije

Konkurs za studentske stipendije

Općina Sanski Most raspisala je konkurs za dodjelu 33 studentske stipendije redovnim studentima sa područja općine Sanski Most za akademsku 2013/2014. godinu.

Planirana visina mjesečne stipendije iznosi 100 konvertibilnih maraka, koja će se isplaćivati u devet jednakih mjesečnih rata. Za stipendije mogu konkurisati studenti koji su državljani BiH i imaju prebivalište na području općine Sanski Most, i koji su redovni studenti druge ili viših godina studija na akreditiranim državnim fakultetima. Isto tako, pravo učešća na konkursu imaju studenti koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnavljaju godinu studija, te da imaju prosjek ocjena iz prethodnih godina najmanje 7,5, dok je za deficitarna zanimanja dovoljan prosjek ocjena 7.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti koji nemaju više od 27 godina, i koji trenutno nisu korisnici drugih stipendija, kredita ili nekog drugog oblika subvencije na ime troškova školarine. Prednost za dodjelu stipendija imaju studenti koji pohađaju fakultete deficitarnih zanimanja medicine, farmacije, građevine, medicinske biohemije i rudarstva, kao i studenti iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata.

Konkurs je otvoren do 15. aprila tekuće godine, odnosno petnaest dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunajvanju konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu općine, a cijeli konkurs je dostupan na službenoj internet stranici i oglasnoj tabli općine Sanski Most.

KOMENTARI