instant fap

Koordinacioni odbor invalidnih udruženja se javno ograđuje od zloupotrebe njihovih članova u protestima

Koordinacioni odbor invalidnih udruženja se javno ograđuje od zloupotrebe njihovih članova u protestima

 Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona

(KOIUIS USK) ovim putem kao predstavnik invalidskog pokreta različitih profila invaliditeta, te civilnih žrtava rata i porodica sa djecom na području Unsko-sanskog kantona  obavještava sve članove –osobe sa invaliditetom i njihove porodice, te civilne žrtve rata i porodice sa djecom da će za svaki oblik aktivnosti pa i protest koji je od interesa za sve naše članove  iz područja socijalne politike biti blagovremeno obavještavani.

Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona

(KOIUIS USK) je do sada, a i sada i ubuduće će znati prepoznati  esencijalne uzroke od značaja za status i prava osoba sa invaliditetom, te se pravovremeno fokusirati na odgovarajuće aktivnosti pa i proteste od interesa za ove kategorije kada to budemo prepoznali kao naš demokratski oblik prava o čemu ćete uvijek kao i dosada biti blagovremeno i objektivno informisani.

Ovom prilikom se javno ograđujemo od sporadičnog i pojedinačnog istupanja  neznatnog broja naših članova za koje vjerujemo da su raznim manipulativnim oblicima, a i svojim neznanjem uvučeni u razne oblike protesta.

Cijeneći da je sloboda izraza u svakom obliku u jednom dijelu stvar pojedinca, a u drugom dijelu obaveza poštovanja kodeksa – Statuta pokreta – Udruženja iz kog  isti dolazi, što znači kad dođe do kršenja određenog kodeksa ili Statuta KOIUIS USK će procijeniti stepen takvog prijestupa i na isti odgovoriti odgovarajućom mjerom.

 

                                                                                  Predsjedavajući KOIUIS USK

                                                                                  JUSMIR ALIBABIĆ

obavijest osi koiuis

 

KOMENTARI