instant fap

Krave pod stresom daju manje mlijeka

Temperature vazduha koje se više od tri mjeseca nisu spuštale ispod 33 stepena Celzijusa negativno su se odrazile na količinu proizvedenog mlijeka na farmama Poljoprivredne korporacije Beograd, objavljeno je u “Poljoindustriji”, listu tog poslovnog sistema.

Visoke temperature stresno djeluju na organizam životinja, negativno se odražavaju na zdravlje svih kategorija goveda usljed pada imuniteta, kao i na reprodukciju krava i junica, objasnio je glavni inžinjer za tehnologiju u stočarstvu Borislav Radomir.

– Smanjuje im se želja za konzumacijom hrane, u toj situaciji jednim dijelom za produkciju mlijeka koriste sopstvenu tjelesnu energiju, a ne onu dobijenu iz hraniva.Sve to je rezultiralo manjom proizvodnjom mlijeka – kazao je on.

Radomir je istakao da su struktura operativnih obroka i poštovanje propisane tehnologije na farmama doprinijeli poboljšanju kada je riječ o hemijskom i mikrobiološkom kvalitetu mlijeka, odnosno da se amortizuju smanjene količine proizvedenog mlijeka.

Kraj avgusta je donio zahlađenje, barem u jutarnjim satima i tokom noći, krave već bolje konzumiraju hranu, tako da se uskoro očekuje i kvantitativan rast proizvodnje mlijeka, kazao je Radomir.

KOMENTARI