instant fap

Krivična prijava Ibrahimu Hadžibajriću

Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu predana je krivična prijava protiv Ibrahima Hadžibajrića, načelnika Općine Stari Grad i kandidata za ovo mjesto na predstojećim lokalnim izborima Saveza za bolju budućnost. Oslobođenje je došlo u posjed prijave koju je podnijela grupa vijećnika Općinskog vijeća Stari Grad, a zbog osnovane sumnje da je Hadžibajrić prilikom obnašanja funkcije načelnika tokom 2010, 2011. i 2012. godine počinio niz krivičnih djela i to zloupotrebu službenog položaja iz člana 383. i krivično djelo nesavjesnog rada u službi iz člana 387. Krivičnog zakona FBiH.

Od kantonalnog tužioca u Sarajevu zatražena je istraga, a u obrazloženju prijave naveden je niz dokaza o malverzacijama tokom realizacije projekata koje je finansirala Općina.

– Općinsko vijeće Stari Grad je na sjednici održanoj u martu 2012. godine donijelo odluku, prema kojoj je načelniku dozvoljeno da sa firmom Blooming Child zaključi ugovor o zakupu devastiranog poslovnog prostora u Ulici Nalina bb, i to površine 442,37 kvadrata, a prema kojem bi zakupac trebao renovirati prostor i kao takvog ga držati u zakupu. Međutim, načelnik Hadžibajrić je, zloupotrebom službenih ovlasti, 1. juna 2010. sa pomenutom firmom sklopio ugovor o prostoru u Nalinoj, ali na površini od 570,97 kvadratnih metara, što znači da je naknadno odobrio zakupcu proširenje poslovnog prostora bez saznanja Općinskog vijeća Stari Grad, prvi je od navoda grupe vijećnika, uz koji je priložen zapisnik sa sjednice Vijeća i ugovor o zakupu.

Istragu su vijećnici zatražili i zbog projekta izgradnje Ulice iza gaja – Pogledine.

– U izvještaju općinskog načelnika o realizaciji budžeta Starog Grada od 1. januara do 30. septembra 2011. godine, odnosno na 33. sjednici OV Stari Grad iz oktobra te godine, prikazan je izdatak za izgradnju puta Iza gaja – Pogledine od 370.819,83 marke. Na 37. sjednici Vijeća, u februaru 2012. godine, naveden je izdatak za pomenuti put od 416.198,67 KM, odnosno donesena je odluka o povećanju sredstava za ovu investiciju od oko 46.600 maraka za pravljenje privatnog puta (kroz imanje Tabakovića), a što se može utvrditi na licu mjesta, naveli su vijećnici Starog Grada.

Na kraju izgradnje puta, u zvaničnom dokumentu Općine, izdaci su prikazani u iznosu od 550.000 KM, uz napomenu da ni ovaj put OV Stari Grad nije donio odluku o dodatnom povećanju sredstava za ovaj projekat. U prijavi podnesenoj Tužilaštvu se ističe kako je izgrađen dio puta kroz privatni posjed, za šta dokumentacije nema.

Kao dokaz su Tužilaštvu dostavljeni izvještaji o realizaciji budžeta za pomenuti period i zapisnici sa dvije sjednice Vijeća, te dokument o realizaciji projekta.

KOMENTARI