instant fap

Kroz Lašvansku dolinu gradit će se 24 kilometra brze ceste

Kroz Lašvansku dolinu gradit će se 24 kilometra brze ceste

Dugo najavljivana izgradnja brze ceste kroz srednju Bosnu blizu je provedbe. Ova saobraćajnica predmet je odluka Vlade Federacije još od 2007. godine te su tako za brzu cestu Lašva – Donji Vakuf donesene tri odluke o utvrđivanju javnog interesa i jedna odluka o pristupanju dodjeli koncesije, od kojih ni jedna nije realizirana, piše Večernji list.

JP Autoceste FBiH, Ministarstvo prometa i veza te Vlada Federacije pokreću proceduru koja bi trebala rezultirati izgradnjom moderne ceste Lašva – Nević Polje, koja je inače dio nove proširene evropske mreže brzih cesta, tzv. rute 2A Okučani (HR) – Banja Luka – Jajce – Travnik – Lašva i kao vrlo frekventna prometna ruta predstavlja odličnu priliku za dodjelu prve koncesije u oblasti izgradnje saobraćajnica na federalnom nivou.

Osim zaključka Vlade kojim se iskazuje opredijeljenost za realizaciju projekta brze ceste Lašva – Nević Polje, određene pripremne aktivnosti već su završene. Glavni projekt izrađen je i revidiran u maju 2013. godine.

Navedena dionica s objektima i infrastrukturom podijeljena je u tri poddionice, navodi se u dokumentu, i to Lašva – Kaonik u dužini 5,356 km, Kaonik – Vitez u dužini 8,175 km i Vitez – Nević Polje u dužini 10,854 km, što ukupno iznosi 24,385 km brze ceste. Brza cesta Lašva – Nević Polje prilično je zahtjevna jer je potrebno izgraditi 4 petlje, 18 mostova, 3 tunela, 4 centra za naplatu i odmorište.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 217 miliona eura. Kako bi se odobrio koncesijski projekt za navedenu dionicu, potrebno je izraditi studiju ekonomske opravdanosti, a po odobravanju istoga pristupiti izradi natječajne dokumentacije.

Budući da JP Autoceste FBiH nema ranijeg iskustva u oblasti koncesija, stava smo da je ovdje nužan angažman stručnog i iskusnog vanjskog konzultanta, navodi se u inicijativi za provedbu ovog projekta, koju je resornom ministarstvu dostavio JP Autoceste FBiH.

Uvjet za dodjelu koncesije su riješeni imovinsko-pravni odnosi na nekretninama potrebnim za izgradnju brze ceste, kao i pribavljena urbanistička suglasnost. Temeljem revidiranog glavnog projekta izrađeni su elaborati eksproprijacije koja je nužna za izgradnju brze ceste.

JP Autoceste FBiH je podnio zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti za dionicu brze ceste Lašva – Nević Polje, ali je postupak izdavanja Ministarstva prostornog uređenja prekinut do okončanja postupka usuglašavanja prostornog plana Srednjobosanskog kantona s nacrtom prostornog plana Federacije BiH.

Trasa projektirane dionice brze ceste je u potpunosti usklađena sa zahtjevima lokalnihzajednica, nacrtom prostornog plana FBiH i prednacrtom prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Federaciju “Autocesta na koridoru Vc”, ali nije usaglašena s prostornim planom SBŽ-a.

Nakon “zelenog svjetla” Vlade, slijedi predstavljanje projekta izgradnje brze ceste Lašva – Nević Polje potencijalnim investitorima i objava javnog poziva za iskazivanje interesa. Potom će biti angažiran vanjski konzultant koji će pripremiti studiju ekonomske opravdanosti, predložiti model koncesije i pripremiti konkursnu dokumentaciju.

KOMENTARI