instant fap

Kulturocid na Drini

U sklopu kulturnog centra manifestacije „Ljeto na Sani 2012“ promovisana je knjiga „Kulturocid na Drini“ čiji je autor redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Šemso Tucaković.

Knjiga govori o rušenju i uništavanju objekata islamske arhitekture na području Podrinja u ljeto 1992. godine. Prema riječima autora, namjera objavljivanja ove knjige bila je da ukaže na kulturocid koji je počinjen u podrinjskim općinama od strane agresora čija je namjera bila da pored protjerivanja bošnjačkog stanovništva temeljno uništi i sve tragove koji ukazuju na postojanje ovog naroda. Uništavanje islamske arhitekture bio je dio planskih aktivnosti ostvarivanja velikosrpskih hegemonističkih ciljeva, a objeketi islamske arhitekture tretirani su kao legitimni vojni ciljevi.

O knjizi „Kulturocid na Drini“ govorio je promotor, također profesor s Fakulteta političkih nauka Sarajevo, dr. Besim Spahić. U knjizi se, između ostalog, navode i izuzetno vrijedni objekti koji su porušeni tokom agresije, kao što je Aladža džamija u Foči, koja se nalazila na listi spomenika koji su bili pod zaštitom UNESCO-a. Autor navodi kako u novijoj istoriji nije zabilježen tako temeljito počinjen urbicic i kulturocid kao što je to slučaj s Podrinjem i građevinama islamske arhitekture. Dr. Šemso Tucaković je profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i autor je brojnih djela kao što su: “Aladža džamija – ubijeni monument”, “Aladža džamija – fočanski biser”, te “Srpski zločini nad Bošnjacima-muslimanima 1941.-1945”. Dugo vremena u prošlosti radio je kao novinar i bio dopisnik dnevnog lista „Oslobođenje“.

KOMENTARI