instant fap

Lejla Šupuk dio kampanje ‘16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja’

Lejla Šupuk dio kampanje ‘16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja’

Imala sam čast da u sklopu akcije “16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja” upoznam i razgovaram sa gđa-om Ingrid MacDonald- rezidentnom koordinatorkom UN-a u BiH.

U svom kratkom izlaganju sam kazala da ove teme moraju biti dostupne svim miljeima društva, različitim dobnim i spolnim skupinama.

Kada uđemo u srž problema tek onda možemo naći i rješenje.

Ovom okruglom stolu sam prisustvovala ispred Mreže mladih Međureligijskog vijeća u BiH zajedno sa kolegicom Ajlom Ibrekić.

KOMENTARI