instant fap

Let's Do It – milion sadnica za 1 dan

Let's Do It – milion sadnica za 1 dan

“Let's Do It — milion sadnica za 1 dan” je naziv za veliku volontersku akciju sadnje drveća u Bosni i Hercegovini.

Akcija se planira sprovesti sinhronizovano u jednom danu i sa početkom u isto vrijeme na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine – četvrtak, 24. oktobar 2013. godine, sa početkom u 10 sati.

www.letsdoit.ba

http://www.youtube.com/watch?v=7ppjkJ3Z6bc&feature=youtu.be

KOMENTARI