“Ljudi su kao rijeke”

“Ljudi su kao rijeke”

“Ljudi su kao rijeke: voda je u svima jednaka i svugdje je ista, ali svaka je rijeka čas uska, čas brza, čas široka, čas tiha, čas čista, čas hladna, čas mutna, čas topla. Takvi su i ljudi.

Svaki čovjek nosi u sebi zametke svih ljudskih osobina, a ponekad ispoljava jedne, ponekad druge, i često uopće ne liči na sebe, ostajući ipak uvijek onakav kakav jeste. U pojedinih ljudi ove promjene znaju biti naročito oštre.”

KOMENTARI