instant fap

Ljudi..

Ljudi..

Ljudi 
se puno više trude 
da steknu materijalno 
nego duhovno. 
Iako našu sreću stvara 
ono što jesmo 
a ne ono što imamo.

foto Igor Paradžik

KOMENTARI