instant fap

Maloljetnička delikvencija u porastu

Skupština USK-a na jednoj od posljednjih sjednica, razmatrala je i informaciju o stanju maloljetničke delikvencije na području Kantona za prošlu godinu, koja je u odnosu na prethodni period bila u porastu.

Zabrinjava činjenica da je taj trend nastavljen i u ovoj godini.Prema podacima MUP-a USK-a u prošloj godini na području Kantona 153 maloljetnika počinila su 131 krivično djelo, što je u poređenju sa 2010. više za 37 krivičnih djela, odnosno 39,4 posto. U prvih šest mjeseci ove godine maloljetnici su počinili 82 kaznena djela, a bilo ih je 87 koji su učestvovali u izvršavanju tih kaznenih djela, kazao nam je Marijan Šimić, v.d. komesara Policije USK-a i dodao da je u tom peridou od ukupnih djela 7,1 posto učešće maloljetnika u broju krivičnih djela.

 

Prema njegovim riječima, u EU i razvijenim državama taj postotak se kreće od 7 pa gotovo do 15 posto. Maloljetnici su, kao i ranijih godina, najčešće vršili krivična djela protiv imovine, krađe, oštećenja tuđe stvari, teške i lake tjelesne povrede, dok je rijetkost da izvrše teška krivična djela. Šimić je dodao da je ove godine povećan i broj mlađih maloljetnika u krivičnim djelima, za razliku od onih starijih, koji se smanjuje. Maloljetnička delikvencija značajno je smanjena i u četiri ovdašnje općine: Sanski Most, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac i Velika Kladuša, dok je najizraženija u Bihaću.

 

U prošloj godini smo imali 23 djela, koja su počinili maloljetnici u Bihaću, a u prvoj polovini ove godine imamo čak 45 kaznenih djela, istakao je Šimić. On je dodao da ohrabruje podatak da je za 13 posto smanjen broj povratnika.

KOMENTARI