instant fap

Med je hit: Predavanje o proizvodnji matične mliječi

Med je hit: Predavanje o proizvodnji matične mliječi

Udruženje pčelara”Sana med “ iz Sanskog Mosta organizovalo je edukativno predavanje na kojem je poznati pčelar Ferid Velagić, govorio o proizvodnji matične mliječi.

Ovaj profesionalni pčelar predstavio je svoje dugogodišnje iskustvo u ovom poslu, koji je nakon 43 godine aktivnog baljenja pčelarstvom prerastao u porodični biznis koji zapošljava sve članove porodice

.Osnovna djelatnost ovog pčelara , koji ima 250 košnica, je proizvodnja matične mliječi i matica, o čemu je već napisao i nekoliko knjiga. Kako je ovom prilikom istako, za proizvodnju matične mliječi neophodna je stalna edukacija i usavršavanje, kao i sticanje iskustva na vlastitom primjeru.

11255491_1552444975072600_5553555744996990361_o

Prema njegovim riječima, glavni preduslov za ovaj vid pčelarstva jeste odabir i selekcija jakih pčelinjih društava, jer samo takve zajednice mogu skupiti i preraditi veće količine biljnog nektara, što u konačnici može garantovati i veće prinose u proizvodnji matične mliječi.

Kako je naglašeno, veoma je bitno da se pčelari na vrijeme odluče specijalizirati za ovu proizvodnju, te da u svojim pčelinjacima razdvoje proizvodnju matice od proizvodnje meda. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, do sada je otkrio jedanaest različitih načina u proizvodnji matične mliječi, istakao je Velagić. I

skustva govore da veliki broj košnica u pčelinjacima zahtijeva i veće troškove, što u konačnici ne mora značiti i veću proizvodnju pčelinjih proizvoda. Zbog toga je u budućnosti potebno raditi na stvaranju takvog proizvodnog sistema, u kojem će pčalari imati manji broj košnica ali sa velikom produktivnošću, savjet je Velagića. Inače, Ferid Velagić iz Janje, jedan je od najvećIh i najpoznatijih profesionalnih bh. pčelara, i autor je nekoliko knjiga o pčelarstvu.

KOMENTARI