instant fap

Međunarodna konferencija „Djelujmo zajedno“

Međunarodna konferencija „Djelujmo zajedno“

Međunarodna dvodnevna konferencija pod nazivom „Djelujmo zajedno“, na kojoj se govori o položaju i pravima osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, započela je danas sa radom.

Ovo je već sedma godina kako je Sanski Most domaćin pomenute konferencije. Organizator konferencije je Koalicija za strategiju i izjednačavanje mogućnosti i prava osoba sa invaliditetom USK. I ove godine konferencija je okupila veliki broj učesnika, počevši od predstavnika brojnih udruženja koja okupljaju invalidna lica s područja cijele Bosne i Hercegovine, te institucija i organizacija koje se bave pomenutom problematikom, kao i predstavnika lokalnih, kantonalnih i federalnih vlasti. Na ovoj konferenciji se održavaju brojna predavanja iz različitih oblasti vezanih ze tematiku položaja i života invalidnih osoba . U radu konferencije sudjelovali su i predstavnici Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Prema riječima predstavnice ove institucije, Zorice Golubović, invalidna lica u našoj zemlji često se žale na kršenja osnovnih ljudskih prava. I ove godine održavanje događaja podržala je općina Sanski Most, a u ime lokalnih vlasti konferenciju je proglasio otvorenom vijećnik i šef službe za zapošljavanje u Sanskom Mostu, Sanel Mahić. U toku dvodnevnog rada konferencije govoriće se o više različitih tema koje se tiču života i statusa invalidnih lica. Govoriće se o prijevremenom porodu kao najčešćem uzroku kod djece s neurorazvojnim smetnjama, o invalidnosti i profesionalnoj rehabilitaciji invalidnih osoba u BiH, o poožaju žena sa invaliditetom, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu i o drugim temama. Također, gosti iz drugih zemalja održaće predavanja o statusu i položaju lica sa invaliditetom u tim zemljama.

Cilj konferencije je da se sagleda današnji status i prava osoba sa invaliditetom, te da se zaključci proslijede nadležnim organima vlasti s ciljem poboljšanja statusa ove populacije.

KOMENTARI