instant fap

Merjem Muhadžić: “Mladi za mlade” Sanski Most

Merjem Muhadžić: “Mladi za mlade” Sanski Most

Za razliku od nekih drugih pojmova, omladinski aktivizam prije svega podrazumijeva djela, zatim odgovornost koju bi svaka mlada osoba trebala da nosi u sebi, te da bude budna, glasna i angažovana u realnom životu.

Upravo jedna od takvih je Merjem Muhadžić, mlada aktivistica iz Sanskog Mosta.

KOMENTARI