instant fap

„Milion sadnica za jedan dan“

„Milion sadnica za jedan dan“

Velika volonterska akcija sadnje drveća u BiH pod nazivom „Milion sadnica za jedan dan“ biće održana širom naše zemlje u velikom broju općina među kojima će biti i Sanski Most.

Akcija će biti provedena u naredni četvrtak, a cilj je zasaditi što veći broj sadnica mladog drveća. Nosioci projekta su nevladine organizacije „Ruke“ iz Sarajeva i „Mozaik prijateljstva“ iz Banjaluke. Akcija će biti posvećena prvenstveno pošumnjavanju šumskog zemljišta ali i sadnji drveća u parkovima, drvoredima, dvorištima i drugim urbanim područjima. Namjera organizatore ja de se akcija provede sinhronizovano i sa istim početkom uz učešće što većeg broja volontera.

Kako bi se provela akcija u Sanskom Mostu formiran je lokalni akcioni tim čiji je zadatak da koordinira sve aktivnosti, počevši od organizacije akcije pa do njenog provođenja na terenu. Akciju podržavaju i preduzeća iz oblasti gazdovanja šumskim bogatstvom, a konkretno u našem kantonu to je preduzeće „Unsko sanske šume“. U akciji pošumnjavanja na području Sanskog Mosta očekuje se sudjelovanje velikog broja volontera iz različitih organizacija i ustanova, a građani koji žele sudjelovati u akciji mogu se prijaviti u prostorijama šumske uprave preduzeća „Unsko sanske šume“ u Sanskom Mostu. Konkretno na području sanske općine pošumljavanje i sadnja mladog drveća će se odvijati na lokalitetu Čelića kosa, gdje je šumski fond u proteklim godinama u dobroj mjeri stradao uslijed brojnim šumskih požara.

KOMENTARI