instant fap

„Most prijateljstva“

„Most prijateljstva“

Na osnovu znanja stečenih kroz NDC Prijedor teninge, kao i na osnovu identifikovanih prioriteta i potreba lokalnih zajednica, predstavnici mjesnih zajednica (MZ) Čirkin Polje i Orlovci iz Prijedora i Pobriježje i Zdena iz Sanskog Mosta započeli su realizaciju projekta pod nazivom „Most prijateljstva“ s ciljem poboljšanja saradnje između pomenutih MZ kroz razmjenu iskustava na kulturnom, sportskom i turističkom nivou.

U okviru implementacije pomenutog projekta, 27. aprila 2014. godine u prostorijama MZ Pobriježje, Sanski Most, održan je prvi pripremni sastanak.

Cilj projekta je poboljšanje, inter-etničke, među-entitetske komunikacije i saradnje u cilju sticanja dugoročnih prijateljstava, gdje će direktno biti uključene žene i omladina pomenutih mjesnih zajednica.

Predstavnici MZ Prijedora i Sanskog Mosta su u periodu septembar 2013. – april 2014. učestvovali na treninzima NDC Prijedor koji su organizovani s ciljem jačanja ličnih, kao i kapaciteta organizacija i MZ iz kojih učesnici dolaze, odnosno, povećanja angažmana i aktivizma učesnika u lokalnim zajednicama, sa fokusom na učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica.

KOMENTARI