instant fap

Musalla

Musalla

Piše: Senad A Kubat

Imati neki historijski objekat, arhitektonski raritet u evropskim razmjerima nije mala stvar. E vidite, Sanski Most, tačnije D. Kamengrad, upravo posjeduju jedan takav i zbog toga možemo svi biti ponosni i počašćeni. Naime radi se o mihrabu musalle sultan Mehmeda II Hana El Fatiha, sagrađenom 1463. godine pri osvajanju ondašnje ugarske trvrđave u Kamengradu od strane lično slavnog sultana i po njegovoj naredbi. Kako do tada u ovim krajevima nije bilo islamskih vjerskih objekata, sultan je za potrebe klanjanja džume namaza dao sagraditi mihrab organizirati prostor oko njega koji se naziva musalla. Ovo je službeno prvi islamski objekat u današnjoj bosanskoj Krajini te mu i to dodatno osigurava važnost i jedinstven značaj. Danas je ovo takđe jedina fizički sačuvana autentična musalla sultana el Fatiha na čitavom Balkanu koja je na inicijativu Medžlisa IZ Sanski Most a pod nadzorom nadležnih BH institucija i uz pomoć turskih prijatelja nedavno obnovljena i danas ima autentičan izgled kako je izgledala u vrijeme sultana El Fatiha što joj ujedno osigurava i turističku vrijednost.

Činjenica da je musallu u Kamengradu dao sagraditi sultan El Fatih ustvari čini ovaj objekat posebno interesantnim ako se zna da ovaj sultan u islamskom svijetu, dakle kod svih muslimana svijeta ima poseban status uvažavanja i poštovanja jer ga je sam Poslanik Muhammed s.a.v. spomenuo i pohvalio u jednom vjerodostojnom hadisu najavljujući ga i opisujući ga kao divnog vladara i divnu vojsku kojom će on  komandovati.

Zato je njegova populartnost kod islamskih vjernika veoma velika a u turskom narodu zauzima najčasnije mjesto ispred svih turskih historijskih velikana.

Čitavo vrijeme od dana izgradnje ove musalle sve do uspostave titove Jugoslavije kada su komunisti to zabranili, muslimani ovoga kraja jednom godišnje klanjaju zajedničku džumu namaz na ovoj musalli u čast sjećanja na dane kada je ovaj kraj pohodio najsalavniji osmanski sultan EL Fatih, donoseći sobom i nove duhovne vrijednosti i moralna načela do tada nepoznata u ovim krajevima oličena u časnoj vjeri Islamu. Svakako da je to kod ondašnjeg stanovništva iscrpljenog i obespravljenog ugarskim plemićima i veleposjednicima koji su gospodarili ovim krajevima izazvalo oduševljenje jer su im dolaskom i uspostavom islamskih zakona i vrijednosti osnovna prava bila zagarantovana i za to vrijeme to je bilo još ne viđeno u tadašnjoj Evropi a što je urodilo masovnom islamizacijom ovog kraja.

Dakle ovdje se odigrao susret Krajišnika i Islama i klanjanje ove zajedničke džume ima za cilj da se toga prisjetimo i Allahu zbog toga zahvalimo. Islamska zajednica je poslije oslobođenja Sanskog Mosta 1995. uz pomoć nekoliko entuzijasta iz Sanskog Mosta na čelu sa sanskim književnikom Amirom Talićem i glavnim imamom Husein ef Kovačevićem ponovo uvela ovu praksu zajedničkog klanjanja džume predvođenu aktuelnim Reis-ul-Ulemom ili njegovim zamjenikom. Ova praksa je uspješno oživljena i danas se obavlja u sklopu vjersko kulturne manifestacije Musalla D. Kamengrad koja se na području općine Sanski Most održava svake godine u mjesecu julu nekoliko dana završavajući uvijek u prvi petak mjeseca jula.

Manifestacija je postala opće prihvaćen događaj od svih građana Sanskog Mosta i službenih predstavnika same lokalne zajednice, izuzmuli se dvije manje grupacije koje se protive ovom događaju i načinu njegovog obilježavanja.

Jednu grupaciju sačinjavaju radikalni ateistički sekularisti ideološki deformisani komunističkom ideologijom da Bog ne postoji i da svako javno slavljenje Boga proizvodi nazadovanje građana i sve više dovodi u pitanje njihovu teoriju da smo postali od majmuna jer nas po njima nije mogao stvoriti ne postojeći Bog. Oni ovom ideološkom pristupu dodaju i historijsku podvalu da je Fatih okupator te da je ovo slavljenje okupacije sto zvuči ne samo glupo nego i tragikomično.

Ova teorija podlo i zlonamjerno nameće parametre današnjeg savremenog međunarodnog kodeksa o suverenitetu država svjesno izbjegavajući kazati da su u 15 stoljeću važile druge vrijednosti i sam suverenitet kakvog danas poznajemo još nije ni bio poznat u političkim krugovima a kamoli primjenjivan. Tada su jedino važili međuimperijalni odnosi koji su zasnivani na labavim sporazumima o miru ili vazalstvu a vanjska politika pa i proširenja imperija ovisila su isključivo od snage i raspoloživih resursa odredjene imperije. Srećom ova grupacija je minorna i u posljednje vrijeme sve tiša jer njena galama od prije nekoliko godina nije urodila plodom iako su se koristili svim raspoloživim režimskim medijima i istim kompleksima isfrustriranim tzv. novinarima.

Najsmješnije je to da oni previđaju činjenicu da je Fatih iz Kamengradske tvđjave otjerao ugarske namjesnike koji su stotinu godina pile krv stanovnicima ovih krajeva i šire, te uspostavio jedan novi sistem vrijednosti i života ljudi a njegova vrijednost odredila je i dužinu njegovog trajanja, tek 500 godina naspram 70 godina trajanja njihovih komunističko-socijalističkih režima “sreće i blagostanja” od Moskve do Beograda.

Druga grupacija koja ne gleda blagonaklono na ovu manifestaciju su poštovaoci tzv. selefijske islamske pravne škole i tumačenja islamskih odredbi.

Svoj negativni stav o ovoj zajedničkoj džumi na sultan Mehmedovoj musalli zasnivaju na jasnom šerijatskom stavu da se namaz ne može obaviti na prostoru mezarluka odnosno pored mezara. Ovaj njihov stav je ispravan i bazira se nahadisima i mišljenju ogromne većine ehli sunetske islamske uleme. Islamska Zajednica je jasno primijenila ovo pravilo tako što je sam čin klanjanja džume namaza organizovala na susjednoj livadi pored prostora musalle u čijem se ogradjenom prostoru nalaze mezarluci ali sam mihrab i stotinjak kvadrata prostora nalaze se takodjer izvan prostora mezarluka iako imaju zajedničku vanjsklu ogradu sa mezarlucima te se tako može jasno utvrditi da se namaz obavlja na halal prostoru i da se njegova upitnost na osnovu ovih razloga ne može dovoditi u pitanje.

Bilo bi dobro prije ovogodišnje džume na musalli u Kamengradu organizovati posjetu autoriteta selefijske pravne škole u Sanskom Mostu te zajednički utvrditi isprtavnost ovog prostora. To bi onda omogućilo odustajanje od višegodišnjeg bojkota ove džume od strane sljedbenika selefijske pravne škole, a  u interesu islamskog zajedništva i jačanje našeg muslimanskog dzem`ata koji nam je potrebniji više nego ikada ranije.

Posebna je priča o tome da li je ova manifestacija dovoljno ispopularizirana, adekvatno materijalno financijski zbrinuta kako od strane Rijaseta IZ, Muftijstva bihaćkog, i zvaničnih institucija kantona i općine. Lično mislim da su stvari polovično riješene i da je sve još uvijek bazirano na energiji i ljubavi entuzijasta. No ovako ozbiljna manifestacija i njena vrijednost zaslužuju sistemsko rješenje izuzeto i zaštićeno od volje i raspoloženja pojedinaca kako bise na taj način osigurala njena budućnost.

Kad bi bilo samo malo viže volje i malo manje kompleksa, turistički radnici bi na turskoj ljubavi prema svemu što je vezano za Fatiha mogli tokom svake godine svratiti nekoliko desetina hiljada Turskih porodica u posjetu ovoj musalli kad ovi u vrijeme ljetnih praznika samo stotinjak i nešto kilometara udaljenim autoputem kroz RHrvatsku putuju na odmor u R Tursku. O višednevnim organizovanim grupama iz R Turske da i ne govorimo. Naravno tu treba računati i na BiH stanovništvo. Sve bi ovo moglo lokalnoj zajednioci i stanovnicima osigurati vrlo velike prihode i koristi pogotovo danas kad smopritisnuti ekonomskom krizom i političkom bezidejnošću odgovornih.

No sve ovo neće umanjiti ljepotu ove internacionalne vjersko kulturne manifestacije ni ove godine, koja će nam ponuditi nekoliko ne zaboravnih dana i noći u Sanskom Mostu i Kamengradu kad se zajedno sa svojim gostima i učesnicima iz cijelog svijeta radujemo duhovnim ljepotama naše vjere i turističkim ljepotama našeg grada, naših rijeka i nadasve toplini i gostoprimstvu naših dobrih ljudi.

Zato ja Tebe ponizno molim uzvišeni moj Bože, odkloni od nas razmirice i nesporazume, podrži napore i ukabuli dowe plemenitih svojih robova koji žele zajedništvo i mir, prosperitet u Tvoje ime i za dobro svih tvojih stvorenja, našega grada i naše domovine i podari nam milostivi Bože nafaku, bereket i blagostanje i oprost grijeha i na ovom i na budućem svijetu, amin.

KOMENTARI