instant fap

Načelnik Mustafa Avdagić o “bijelom kruhu”

Načelnik Mustafa Avdagić o “bijelom kruhu”

Prema federalnom Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti, koji važi u kantonima i općinama, “izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju, imaju pravo na plaću koju su ostvarivali dok su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 mjeseci”.

Na sjednici vijeća održanoj 09.05.2014.godine načelnik općine Sanski most je prije rasprave o dnevnom redu povukao tačku o bijelom kruhu.

Dakle, sve što je NTV 101 i UGSM objavila u vezi sa tim je pokušaj dezinformisanja javnosti u Sanskom Mostu. Već ranije je pisano o štetnosti amaterizma pojedinih „ozbiljnih“ medija i FB grupa kao što su NTV 101 i UGSM. Podsjećamo cijenjene čitaoce i sugrađane da su u pitanju mediji koji su ostali nijemi 7. februara 2014. godine kada se desilo nešto strašno u našem gradu.

Nedvosmisleno parola ovih „ozbiljnih“ medija je: „Mi zavisimo od loših vijesti i katastrofa. Što više ih konzumiramo, više ih i želimo“.

 

KOMENTARI